overige publicaties

   

De "herinneringen aan vroeger" zullen binnenkort in boekvorm verschijnen onder de titel:
"Dinkend an Egelze en Brokkelze".  Een nieuw aantal hoofdstukken zal toegevoegd worden aan de bestaande verhalen.

 

 
 

 

 

Jean heeft al vanaf zijn studententijd veel teksten geschreven.
Ook tijdens zijn baan als onderwijzer zagen toneelstukjes en versjes b.g.v. Kerstmis , jubilea, moederdag enz. regelmatig het levenslicht. Carnaval vormde ieder jaar de aanleiding tot opvoering van sketches, net als de jaarlijkse familiedag van Fanfare Victoria uit Rimburg, waar menige “kleine revu” over de “buun ging”.
In 1991 bestond  de fanfare 100 jaar. Eén avond was gereserveerd voor de revu “va hatse”, waarvoor hij de teksten leverde. De verschillende onderdelen werden gepresenteerd door verenigingen uit Rimburg. Namens de zangvereniging brachten de “Brokkelzer Hobbyzengere” met zang de volgende waargebeurde geschiedenis  uit het kleurrijke leven van Frans Vreuls voor het voetlicht: "de geet van d'r Frens" (de geit van Frans).
Ter informatie volgen enkele gegevens, o.a. over Frans Vreuls zelf en zijn gezin. Frans was een bekend figuur in Rimburg en omstreken.

 

 


Herinneringen van Jean aan “d’r Frens”( Frans Vreuls)
In de 50-er jaren kregen we op zondagmorgen  vaak bezoek van Frans Vreuls. Na de vroegmis van half acht at hij bij ons een boterhammetje mee in afwachting van……”de doeve”.Hij had vroeger zelf duiven gehad, kon dit om de een of andere reden niet meer en kwam als  “ouwe doevepiet”  bij ons thuis  “noa de doeve kieke “. Mijn vader,  “d’r polies Paulssen”, had heel goede duiven en was een bekend  kampioen in de Limburgse duivensport. Zodoende was er, op wedstrijdzondagen, veel aanloop bij ons aan huis. In afwachting van de komst van de duiven zaten we in de tuin naar de lucht te turen en werd de wachttijd gedood met verhalen. Frans, lurkend aan zijn “ouderwetse, lange, kromme” pijp, vertelde  de mooiste en vooral sterkste verhalen over de mijn, de duivensport in zijn tijd en zijn andere grote passie vroeger jaren, nl. de jacht  “op d’r das”. Wij,als jeugd, hingen aan zijn lippen. Frans had graag een borreltje, dat hij steevast na afloop ging nuttigen in café Wiel Gillissen. Hij ging er vaker eerder heen, als hij te lang moest wachten op de komst van de duiven,. We hadden vaak de indruk, dat het “doeve-kieke” een excuus was om zijn geliefde “druupke” te kunnen drinken. Wel moet worden opgemerkt, dat hij in de late middaguren vanuit het café  kwam informeren : “wie laat gedriënd woar?” Natuurlijk om zijn late thuiskomst thuis te kunnen “verdedigen”.
 

   Fam. Frans Vreuls-Wassen b.g.v. het zilveren huwelijk 1938
  Zittend v.l.n.r. Marie Schopen-Vreuls, Frans, Zeefke en haar moeder.
  Staand v.l.n.r. de 4 dochters Lies, Keetje, Maria en Tiny.

 

Frans werd op 29-3-1888 in Waubach geboren en trouwde op 12-9-1913 met ‘’t Zeefke” (Anna Maria Josepha) Wassen uit Rimburg. Het gezin woonde laatstelijk in de Broekhuizenstraat.(“ongeraan ’t bergsjke”) Frans en Zeefke kregen  4 dochters, Frans was mijnwerker en had 2 broers (Piet en Hub)en 2 zussen. Eén zus (Anna Maria Catharina) was gehuwd met schrijnwerker Peter Schopen. De andere (Anna Maria) was getrouwd met Johan Nickel. Uit dit laatste huwelijk stammen de bekende muzikale zonen Nickel: Hans (overl.), Hub (overl.), Frans en Piet.

Het complete verhaal in dichtvorm is op deze site
te lezen in de rubriek: "herinneringen aan vroeger"

 

 

“Ronk Victoria” is het verenigingsblad van de Rimburgse fanfare.

Jean is al meer dan 30 jaar bestuurslid en verzorgt de redactie. Zijn bijdrage wordt erg gewaardeerd. In de serie “leden ” staat  een lid in de schijnwerper en wordt hij/zij van diverse zijden in dialectregels belicht. Andere publicaties zijn te volgen via de website www.fanfare-victoria.nl onder rubriek nieuws/nieuwsbrief. Deze zijn in 2011 gebundeld tot een boekwerkje.
Ook op andere terreinen binnen de fanfare was en is Jean actief. Zo was hij o.a. met Sjang Kremers de "kartrekker" en organisator van de bekende "Brokkelzer Boerderijfeesten", het Kasteelconcert en de "CulinaireTuinfeesten" op Schloss Rimburg. Voor zijn inzet en toewijding mocht hij op 15 juni 2006 een koninklijke onderscheiding ontvangen.
 

      
 

Ode aan Jan Schurer

Hakke, kloppe, fempe of ……..houwe.     

 Kiek d’r Sjures Jan in al zieng glorie,
inne…..twieë……dreije-veer en….sjnaaf,
zieg hem sjtoa mit al zieng kracht en al zieng drifte,
kladderedaatsj………..dat is d’r letste paaf!

“Jan, get mieë geveuël en sjwoeng,” kuuëmt d’r dirigent,
“huuërste nit, daste te langzaam en get derneëve zits?”
“Ich weet ’t direktuur,” huuërste hem rauwele,
“heij sjteet ’t zoeë verdommes kling, Harrie kiek ins mit!

Ich sjnap ’t waal mit al  mieng talente,
ich bin eemoal op dis maneër ingestjeld,
lukt ’t mich nit mit geveuël of mit mieë  moele
dan mot ’t in godsnaam mar mit geweld.

Bij het hakke, zeëge, sjuppe of bij ’t droeve-drage
kan ich mieng energie gemekkelik kwiet.
Doa telt gee ritmegeveuël, dat is buuëgele…. ramme,
gee gezever, um dermit… ing kwestie va tied!”

Mar ozze Jan is oet ’t richtige hoot gesjneij-je,
sjteet wie ing eek midde in de fanfaar,
ginne sjtorm zal hem konne velle,
gee wonger mit al zieng eëge Sjtiepe onger tek en blaar.

Jean Paulssen, 14 maart 2005

 


 

 

 

 

 

 

Jan  Schurer in volle actie

Enkele markante Rimburgers, o.a. de gebroeders Frans en Piet Nickel,  werden geïnterviewd en hun belevenissen en die van anderen, zijn of worden nog gepubliceerd in de diverse media.

Hier hoopt Jean nog lang mee door te gaan, omdat hij vindt, dat hun namen en verhalen niet verloren mogen gaan voor het nageslacht.

Kerstgedachten en andere gedichten

 

’t weëd Krismes…..

touwt uch luu, noen touwt uch,
Krismes kunt werm ins d’r-aa,
seër d’r boom mit böl en bonkte lempkes,
legk de duur gesjenke ongeraa.

touwt uch luu, noen touwt uch,
Krismes kunt werm ins d’r-aa,
laan d’r dusj mit drank en vol mit eëte,
‘exclusief’ sjteet boave-n-aa.

touwt uch luu, noen touwt uch,
Krismes kunt werm ins d’r- aa,
hangt uch vol mit glamorglieter,
trek d’r sjiekste gala aa. 

touwt uch luu, noen touwt uch,
de Krismes is gelukkig eindelik doa,
vilt de rouw uuëver uch wie ing dekke
is dat gedeuns geweun gedoa.

ziet ieër inins ’t kiendje Jezus ligge,
in de krib in deë nutte duustere sjtal,
begint in uch ee bietje licht te sjiene,
of woare dis regele mar onnuuëdige kal?

Kerstmis 2010

   

IMG_0669

 

 
 


kom ingelkes kom……

ingelkes, noe kom noe kom
kom  vuur gidderinne op dis welt
zing van gloria in excelsis Deo
bring vrid beij os heij op de welt

ingelkes vleeg oet d’r hieëmel
kom os verwerme op de eëd
zing os van al die sjunne dinger
die os verrieke wie me zeët

ingelkes zing os van ’t Jezus-kiendje
doa onge in die kouwe nacht
zing van al die sjun gedanke
die ’t os mit Krismes hat gebrach

ingelkes och kom och kom toch
vuur gidderinne op dis welt
weg mit d’r sjtriet, voet  mit d’r ermood
weg mit ‘t onrecht , weg mit ’t geweld

Kerstmis 2008

 

 

 

 
 


Poolke, d’r ieës-beer

Poolke, d’r ieësbeer zoog ’t nit mieë zitte,
vroog zich aaf, wie ’t in godsnaam allemoal kon,
‘alles sjmilt’, hoeëds-te hem bromme,
‘opwerming van de eëd, durch d’r miensj en zon!’

‘Lot ich dan mar get goa zonnebade’, zaat heë,
‘gidder daag get langer  wie ee kwarteer’.
’t Is in-ins aafgelope mit zie prakkezere,
Poolke is noen wie me ziet inne broene beer

 

   
 

Pluumke, ’t eëk-ketske

weë sjpringkt doa durch de verkluurde sjtruuk
dabt onger de bonkte blaar en op d’r gronk
‘t is Pluumke, ee monter vlietig eëk-ketske
deë lupt nit vuur nieks heij in ‘t ronk

eekele, nuuëtjes, zeuëdjes, dat is zie eëte
alles zammelt heë in ing groeëte mang
oavuur, dat hoeft ieër nit te roane
Kuuëning Winkter kunt, ‘t doert nit mieë lang

onger beum en onger alle sjtruuk
grieëft Plummke leuëksjkes, heij en doa
versjtopt doa-in al ’t gezammelde eëte
in d’r winkter zal heë nit d’r-oane sjtoa

d’r winkter is ingevalle, uuëveral ligkt sjneij
Pluumke hat honger geet gans sjnel op zeuk
mar verduld, heë kan nieks mieë vinge
wie kan dat noen, dit is garoet nit leuk

de zon weëd wermer, ’t weëd vuurjoar
alles verangert, weëd greun mit nuije blaar
wat is dat, doa gruije inins nuij beumkes
durch dich Pluumke, ja, du bis inne tovenaar.

 

   

 

 

 
welkom genealogie Paulssen  kinderboek: gidder deërke ... ee plezeërke nieuw kinderboek de
Worm
algemene informatie onze familie Paulssen (voor)leesboek: Vertel mich nog ins get carnavalsliedjes  links
nieuws

familiebijeenkomst 2005 Jabeek

overige publicaties verre reizen contact