Nieuws
 

 

      Voor de vierde keer in het Platbook!                                                                      

Inmiddels is het duidelijk, het ‘Platbook’ is een verzameling poëzie en proza in uiteenlopende Limburgse dialecten. Ieder jaar roept het Huis voor de Kunsten uit Roermond  en de ‘Road veur ’t Limburgs’, i.s.m. Veldeke mensen uit de provincie op om hun ‘schrijfsels’ met een apart thema als onderwerp in te sturen. Deze keer was het ‘de mode’. De beste inzendingen werden gepubliceerd. Een selectie uit de meer dan 70 pennenvruchten werd verricht door Annie Schreuders-Derks, bekend van de Stichting Nostalnu en het ‘Museum van de Vrouw’. Dit had haar veel hoofdbrekens gekost. Het gedicht ‘Chic de Bruxelles’ van Jean over zijn ‘tant Nel oet Brussel’ werd ook opgenomen in de bundel. Op zaterdag 22 oktober volgde de feestelijke presentatie in Susteren en mocht Jean een exemplaar uit handen van de redactrice ontvangen. Platbook 16 is verkrijgbaar in de boekhandel en via Uitgeverij TIC in Maastricht.

 

                 
  Op bezoek bij gouverneur Bovens                                                                                              Onlangs waren wij, drie van de vier makers van ‘In de Zoe van Doedeljoe’ waren op 10 december 2015  te gast op het Gouvernement in Maastricht. Omdat dhr Theo Bovens niet aanwezig kon zijn op de presentatie in de GaiaZOO in Kerkrade waren wij uitgenodigd bij hem ‘op de koffie’  om hem alsnog het kinderboek, incl. de 7 Limburgse dialectvertalingen aan te kunnen bieden. Het werd een gezellig onderhoud. De gouverneur draagt, zoals ieder weet, de Limburgse cultuur een zeer warm hart toe, met name als het gaat om onze dialecten. Hij was onder de indruk van de inhoud, de tekeningen en de aparte liedjes. Uitgebreid liet hij zich verder informeren over de verschillende vertalers van o.a. Veldeke Limburg. Het bleek, dat hij onze eerdere publicaties al had gelezen. Hij vindt het belangrijk om dialect te spreken  en het te bewaren voor het nageslacht, met name voor onze kinderen. Verder had hij de indruk, dat er een opleving aan de gang is, met name onder de jeugd. Hij prees ons met dit unieke initiatief en hoopte, dat het boek door de gehele provincie gekocht gaat worden. Persoonlijk wilde hij zich inzetten voor de promotie en zijn 8000 volgers konden ’s avonds reeds zijn bericht op Twitter lezen. Overigens, het boek is te koop in verschillende grote steden en uiteraard bij de ‘makers’. Voor verkooppunten zie www.doedeljoe.nl 

v.l.n.r. Pierre Logister, Jean, de commissaris van de Koning Theo Bovens, en Alfo van Dijk (Ger Groeneveld was verhinderd.)
 

                 
                     
 

Kerkrade ging plat
                                                                                                              
Op zondag 27 september stond heel Kerkrade in het teken van het dialect. Hoofdzakelijk het Kerkraads, maar ook schrijvers en andere artiesten uit naburige gemeentes waren uitgenodigd door met name Paul Weelen van de uitgeverij TIC. Ook Jean mocht voorlezen uit eigen werk. Dat gebeurde, met op die dag de hulp van kleindochter Anne. Voor haar had hij het gedicht ‘Miesj-masj-plat’ geschreven. Zij mocht het voorlezen bij ‘SuuS op d’r maat’, het café-restaurant naast het gemeentehuis. Aan bod kwamen de woorden, die in de verschillende dialecten ‘anders’ zijn, maar hetzelfde betekenen. ( bijv. sjroap=zeem, poar=breedloof, bajke=peëdje, vaeke= peuëtske, zoermoos= kappes en sjlum= sjlau)  Zij zit er mee, omdat haar familie uit verschillende delen van Limburg stamt. En ofschoon dit ‘miesj-masj-plat’ haar ‘döks te vöal weëd’ houdt ze toch van ‘het Limburgs’. Jean las ‘d’r koelman’ voor en het verhaal ‘Bade of sjwumme?’ Dit handelt over Juupke uit de Groenstraat die voor het eerst een bezoek (met hindernissen) brengt aan het openluchtbad van Rimburg, het zwembad dat helaas verdwenen is.

                     

                 
                     
 

Platbook 14: Grenzen                                                                                                                            
Op zondag 14 juni werd Platbook 14, een editie in het dialect  met als hoofdtitel “Grenzen”, gepresenteerd in Boekhandel Dominikanen te Maastricht. De redactie was dit keer in handen van Ria Oomen-Ruijten, die ruim 25 jaar in het Europees Parlement zat als vertegenwoordiger van het CDA. Sinds korte tijd maakt ze in Den Haag deel uit van onze Eerste Kamer. Zij is woonachtig in Maasbracht en zegt : ”In de mooie streek waar ik ben geboren en getogen en waar de landsgrenzen van Duitsland en België slechts een tiental kilometers van elkaar verwijderd zijn, is het Europa van de burger al lange tijd een vanzelfsprekendheid. Europa is een waardengemeenschap die solidariteit moet uitstralen: solidariteit met de burgers hier en elders. Europa beheerst ons leven van alledag vaak zonder dat we er erg in hebben.”     

       

    “Grenzen” bleek een goede inspiratiebron. Dan denken we niet alleen aan landsgrenzen, maar ook in figuurlijke zin, hoe ver kan men gaan? Liefst 36 auteurs uit de gehele provincie staan met hun verhaal, gedicht of column in dit deel.                    
Ria Oomen maakte de keuze uit de 100 bijdragen van 75 inzenders. Jean is ook vertegenwoordigd met  “ós Worm op de grens”, een gedicht over het leven in het dal, dat door deze grensrivier eeuwenlang werd en nog wordt bepaald.                                

De kleindochters Anne en Bente waren als supporters meegereisd en Léon maakte de foto’s. Overigens, het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of bij Uitgeverij TIC.

 

                 
                     
 

“Einzelgänger”-optocht in Rimburg                          

Halfvasten en Carnaval. In Belgisch Limburg een gewoon verschijnsel met optochten en feesten. Ons provinciale medium, L1, deed dit door op 15 maart 2015 live een Halfvastenstoet op het scherm te brengen. Dit evenement voor de eerste keer, enkel en alleen voor “Ëinzelgänger”, werd georganiseerd door Omroep L1, CV. “de Wespelle” en de gemeente Landgraaf. Ook Jean werd gevraagd om zijn steentje bij te dragen, omdat men naast de bonte stoet Rimburg of “Brokkelze” iets meer in beeld wilde brengen. Met name door iets te vertellen over de dorpshistorie, die terug gaat tot de Romeinse tijd bij het begin van onze jaartelling. Opnames werden gemaakt op het kasteel, bij de brug en de twee molens aan de Worm. Met gemak had men er een lange documentaire van kunnen maken, maar men was gebonden aan een limiet van enkele minuten en tenslotte ging het over een optocht. Het filmpje met Jean is terug te vinden op Google door “dorpshistoricus” in te tikken.

Link filmpje   

 

                 
                     
  Platbook  13                                                                                                                                         

Op donderdag 13 november 2014 werd in boekhandel “Dominicanen” deel 13 in de reeks “Platbook vuuer Limburgse sjrievers” gepresenteerd. Ook Jean had wederom een verhaal in het Brokkelzer dialect ingestuurd. Uit een ruim aanbod vanuit de gehele provincie had redacteur Fernand Jadoul 34 inzendingen gehonoreerd en laten opnemen in het boek. Thema van deze uitgave was: Geld. In “de sjeërkis van nonk Loewie” vond  Jean op zolder een aantal herinneringen aan d’r nonk terug, terwijl de kist na diens dood veranderde in een geldkistje en wisselkantoor voor zoon Léon, die er het “kopergeld voor het kaarten” in bewaarde. Overigens Fernand Jadoul was directeur van Public Affairs van het APG (vroegere ABP) en thans honorair consul van Luxemburg en voorzitter van de Externe Provinciale Adviescommissie Cultuur. Het boek kwam tot stand in opdracht van het “Huis voor de Kunsten Limburg”, in samenwerking met de stichting “LILILI” , “Veldeke Limburg” en de “Road veur ’t Limburgs”.

Platboek 13 (ISBN/EAN 978-94-91561-35-1) is verkrijgbaar in de boekhandel en bij Uitgeverij TIC Maastricht.

 

                 
                     
  Platbook 11

Op zondag 10-11- ’13  werd in het bezoekerscentrum van de Alfa Brouwerij  in Thull-Schinnen  ‘Platbook11’ feestelijk uitgereikt aan de Gouverneur van Limburg, dhr Theo Bovens. Meer dan 100 Limburgers hadden circa 180 ‘pennenvruchten’ in de vorm van gedichten, liedjes, overwegingen, verhalen enz. ingestuurd voor het nieuwste dialectboek van Veldeke Limburg. Onderwerp van dit jaar ‘Vasteloavend’. Dhr. Bovens  had, zoals hij opmerkte in zijn betoog, als redacteur geen gemakkelijke taak gehad om een selectie te maken uit de inzendingen uit de gehele provincie.             
Het werk van Jean, een verhaal getiteld  ‘Ee aod wief? ‘ werd uitgekozen en hij mocht die middag met 4 andere provinciegenoten uit Venlo, Roermond, Maastricht en Nuth zijn inzending voor een talrijk publiek voorlezen, hetgeen hij als een grote eer beschouwde. Vooraf moest hij van presentator Paul Weelen wel nog even uitleggen wat de vermelding ‘Brokkelze’ als plaatsnaam in het boek betekende en waar het lag. Het duo ‘XL’ uit Maastricht zong een toepasselijk lied. Daarna volgde een gezellig samenzijn onder het genot van een eerlijk Limburgs biertje. In een gesprek achteraf van Jean met de gouverneur merkte die op, dat hij wel degelijk wist waar Rimburg lag en vertelde nog over zijn bezoek aan ‘het Bakkes’. Overigens, het verhaal van Jean gaat over het moederskindje Sjeuf, die, gezien zijn leeftijd ´aan de vrouw´ moet worden gebracht. Een en ander dient te gebeuren met Carnaval. Hoe het afloopt is te lezen in het boek. 

      

  
                  

Platbook 11, ISBN-EAN: 978-94-91561-20-7 is een uitgave van de provincie Limburg,
in samenwerking met Huis voor de Kunsten Roermond, Veldeke Limburg, ´Road veur ´t Limburgs’ en de Stichting LiLiLi.  
De paperback is verkrijgbaar in de betere boekhandel, of via uitgeverij TIC.

 

                 
   

 

                 
 

Jaarboek 2013 OCGL                                                                                                    Inmiddels is het een traditie om op het einde van het jaar een boekwerk aan te bieden aan de wethouders van de gemeente Landgraaf en geïnteresseerden uit Landgraaf en omgeving. Steeds vindt het kloeke boek gretig aftrek door interessante verhalen over de lokale geschiedenis, oude families, gebruiken, tradities enz. Op die manier blijft veel van vroeger bewaard voor het nageslacht. Ook dit jaar leverde Jean wederom een bijdrage over ‘Brokkelze’. In zijn artikel over ‘het zwembad van Rimburg’ gaat hij in op het ontstaan, de bouw , glorie en ondergang van deze mooie vorm van recreatie, die  aan de huidige Palenbergerweg werd gecreëerd. Ontstaan als villa in 1888 (vanuit een in eerste instantie gedacht  als ‘klooster/ rusthuis’) voor pastoor Erens) , werd het verbouwd  tot restaurant en in 1934 uitgebreid  met een zwembad, annex  speeltuin.    

                                                              
Diverse huurders, waaronder de bekende mevr. Brandt, bestierden het complex.             
In 1961 was men door diverse eisen, o.a. op hygiënisch gebied, genoodzaakt om  het zwembad te sluiten, waarna het niet meer open is gegaan en snel in verval raakte. Totdat alles in 1973 tegen de vlakte ging met als laatste bouwwerk de oorspronkelijke villa van pastoor Erens.
Nu staan er de huizen van Gremelsbrugge I.                                                                    
Veel lezers zullen zich herkennen in de beschrijving en de vele verhalen, die zich toen rond het zwembad hebben afgespeeld.   

                            

                                                        
Jammer genoeg is er geen enkele tastbare herinnering aan het zwembad van Rimburg te vinden, alleen wat verhalen doen nog de ronde. Jean hoopt met dit artikel nog eens terug te blikken op hopelijk menig gezellig uurtje, dat men er heeft doorgebracht. En wie weet, komt er in de toekomst toch nog iets tastbaars van de grond, al is het maar een naamsverwijzing naar een van de eerste en oudste vormen van recreatie van heel Zuid–Limburg.

 

                 
                     
 

Op donderdagavond 22 november 2013 werd Jean tijdens de repetitie verrast door wethouder Harry Leunessen en They Heerings van de Vrijwilligerscentrale van de gemeente Landgraaf . Zij deelden hem mede, dat hij was genomineerd voor de Vrijwilligersprijs 2013. Dit wegens zijn vele verdiensten als bestuurslid voor de fanfare Victoria , zijn publicaties voor de heemkundeclub, zijn dialectboeken en het voorlezen voor senioren en schoolgaande jeugd. Deze blijk van waardering werd erg op prijs gesteld.

 Op zaterdag 7 december, tijdens een feestavond voor alle Landgraafse vrijwilligers in sporthal Strijthagen, werd de prijs toegekend aan de dames Linda Bloem en Carin Somers van de fanfare St Barbara Glück-Auf uit de Kakert
.

 

                 
                     
 

Vuurjoar 2013:  ‘Leedjes van d’r Jean’, een verzamel-cd

In de loop der jaren heeft Jean heel wat teksten geschreven. Een gedeelte daarvan bestond uit liedteksten, die gebruikt werden tijdens het jaarlijkse schoolcarnaval of bij de Wespele in Rimburg. Maar ook zijn er liedjes en gedichten bij  uit zijn kinderboeken. Her en der staan ze op cassette, verzamel-cd of DVD. Al langer liep hij rond met het plan om deze op één cd te zetten. Met de hulp van  vriend Pierre Logister is dit nu gelukt. Het schijfje bevat 14 nummers. De gedichten 11 en 14 zijn door Alfo van Dijk voorzien van muziek, terwijl lied nr. 9 door Michèl Smeets voor het eerst is opgenomen. De laatste twee personen, met Guy Hoenen, Rudi Cremer, Frits Damrow en Jean zelf zorgden niet alleen voor de muziek, maar zongen mee of spraken in. In een beperkte oplage is de cd als dank aan hen, de vele vrijwilligers bij alle projecten, familie en bekenden aangeboden.  

                

 

                 
                     
 

Afscheid van ‘Couleur Locale’ in Kerkrade.

Na een periode van 10 jaar hebben de dames van ‘Couleur Locale’ besloten om te stoppen met hun activiteiten. Zij gaven in al die jaren de mensen een kans om op een open podium hun talent of  ‘kunnen’ in de vorm van muziek, zang, dans enz. aan een groot publiek te tonen. In het verleden was Jean er al een keer te gast om voor te lezen uit zijn werk. Zondag 3 juni 2012 was er een grote slotmanifestatie in de vorm van een groot feest in het Stadspark van Kerkrade. Naast het muziekprogramma werd aan voordrachtskunstenaars en dichters om een bijdrage gevraagd. Ook aan Jean. Het resultaat waren een aantal gedichten en gedachten, die nu in het park te lezen zijn op aparte posters. Tijdens de komende zomermaanden zullen ze blijven ophangen.

 


 

                 
                     
 

18 november 2011:  “De Kollever Jonkfer”,  een Rimburgse sage, opnieuw bewerkt.

Op vrijdag 18 november 2011 vond in ‘An d’r Put’ te Waubach de presentatie plaats van het Jaarboek 2011 van het OCGL, de Heemkundevereniging van Landgraaf. Hierin ook opgenomen een artikel over ‘de Kollever Jonkfer’, een door het Wormdal rondzwevende vrouwengestalte. Deze adellijke dame had op mysterieuze wijze haar droomprins verloren en kon daarom geen rust vinden in haar graf. Op gezette tijden dwaalde zij, omgeven  door opkomende nevelflarden, rond in het gebied, klagelijk wenend, op zoek naar haar geliefde, daarbij passerende voorbijgangers de schrik aanjagend. Waar kon men haar tegenkomen?                                                                   
De spooklocatie was steeds de Rimburgerweg tussen Eygelshoven en Rimburg, op het terrein van het huidige Wapendepot, tegenover het Kolverenbos. Hier kronkelde in vroegere tijden de Worm nog door moeras en beemden. Mensen durfden ’s avonds en ’s nachts deze toen onverlichte grindweg niet te gaan, omdat zij bang waren de Kollever Jonkfer tegen het lijf te lopen en wie weet, wat er dan met je gebeurde? Het artikel van de hand van Jean Paulssen bevat veel achtergronden bij het verhaal. Hij heeft ook een nieuwe versie (in het dialect én in dichtvorm) van deze jammerlijke geschiedenis  gemaakt met de bedoeling om deze sage  te blijven vertellen en het droevige verhaal op deze wijze niet verloren te laten gaan.

Klik hier voor het spookverhaal van “de Kollever Jonkfer”

 

                 
                     
 

9 oktober 2011:      Presentatie "de fanfaar in anger moate"

Op zondag 9 oktober vond in de Harmoniezaal aan het Sunplein te Nieuwenhagen de presentatie plaats van het laatste boek van Erebestuurslid  Jean Paulssen. Hij was meer dan 35 jaar als bestuurslid verbonden aan de fanfare Victoria en zorgde o.a. voor de pr en het verenigingsblad ‘Ronk Victoria’. Vanaf 2005 verschenen hierin van zijn hand gedichten ( met foto) van de leden afzonderlijk.
Het leek hem daarom een leuk idee om deze reeks te bundelen en in het jubileumjaar van de fanfare uit te geven. Daarbij was zijn streven, om ieder lid per 1 februari 2011 op deze wijze te vereeuwigen.
Voorwaar een hele klus, omdat nog niet iedereen aan bod was geweest. In totaal zijn op deze wijze 61 personen beschreven. Zoals de titel al aangeeft, werd het geen weergave van de fanfare  in ‘muziekmaten’, maar in andere maten, ‘versmaten’, met de nadruk op die betreffende persoon. Dit voorstel werd door het huidige Bestuur omarmd, vandaar dat besloten werd om het te laten drukken en het als geschenk aan de leden, vrienden en sympathisanten aan te bieden. Daarom werden ook de door Jean geschreven stukjes over de jubilarissen en muzikale loopbaan achterin de bundel opgenomen.

Zondag 9 oktober was het dan zo ver, dat ‘de fanfaar in anger moate’ kon worden gepresenteerd. Het allereerste exemplaar kon Jean aanbieden aan mevr. M. von Brauchitsch-Hermans, echtgenote van de vorig jaar overleden beschermheer. Nestor Frans Nickel en jongste spelend lid Merel Paardekooper waren hierna aan de beurt. Natuurlijk  was er een boek voor Pierre Logister (lay-out), Henry Rutten en Jo Linssen (begeleiding drukproces), Sjang Kremers (ontwerp kaft) en Roger Schurer (pc/pr). Ook Leo Hanssen, de presentator, werd niet vergeten. Jammer genoeg kon wethouder Harry Leunessen niet aanwezig zijn, maar hij ontving zijn boek in de avonduren.
Woordvoerder namens het bestuur, Bernd Grau, bedankte iedereen voor dit mooie initiatief en overhandigde de schrijver en de begeleidende werkgroep nog enkele  attenties. Voor de muzikale omlijsting zorgde het eigen ‘Victoria-kwintet’. Leden ontvingen vervolgens als jubileumgeschenk 1 exemplaar per gezin. Belangstellenden kunnen eveneens een boek bestellen bij Carola Demas-Heunen (tel. 045-8508025). De oplage is beperkt en op=op. De prijs bedraagt € 10,00 per stuk.

(klik op de foto's voor een groter formaat)

     

  

     

     
foto's: Finy Logister - Langen

 

                 
                     
 
20 januari 2011:     Opa leest voor
 
Taalontwikkeling is een van de voornaamste ontwikkelingsgebieden op school. Hierbij willen we ook onze streektaal, ons Limburgs dialect in ere houden en aan onze leerlingen overdragen. In gr 1/2 b van juffrouw Mirjam mochten we daartoe een speciale gast ontvangen. Het was de opa van Anne Paulssen. Hij kwam in het Limburgse dialect enkele versjes en een héél spannend verhaal voorlezen. Bijzonder was, hij had alles zelf geschreven. De leerlingen genoten!
De titels van de - in dialect geschreven - boeken zijn:
 -  ‘Gidder deërke... ee plezeërke. Dit boek is speciaal voor Anne geschreven.
 -  Het verhalenboek ‘Vertel mich nog ins get’ is voor grotere kinderen om zelf te lezen of om uit voor te lezen.
Wij willen dhr. Jean Paulssen bedanken voor het leuke bezoek.
 
(bron: website basisschool ‘an d’r Put’)

Van juffrouw Mirjam ontvingen we deze mooie foto's:

  

  

     

 

                 
                     
 

“gidder deërke…, ee plezeërke” vertaald  (persbericht)

Op maandag 30 november 2009 kregen  in cultureel centrum “de Maagdenberg” te Venlo de “Landgravenaren” Jean Paulssen (schrijver) en Ger Groeneveld (illustrator) het eerste exemplaar uitgereikt van hun hier boven genoemde kinderboek, evenwel nu in een ander dialect vertaald en bewerkt.
Omdat het kinderboek in het Landgraafse en omstreken duidelijk was aangeslagen, besloot de uitgever, het “Mooi Limburgs Boekenfonds” uit Sittard en onderdeel van de Media Groep Limburg, vorig jaar om het te laten “vertalen” in het Venlose dialect.
Het werd een flinke klus, omdat het hier twee verschillende dialecten betreft met hun eigen woorden, typische uitdrukkingen enz.. Vooral lastig om de versjes rijmend te krijgen en toch de geest en de inhoud van de oorspronkelijke tekst te bewaren.
Met de verhaaltjes ging dat een stuk gemakkelijker.
Jan Cornet en Thei Derkx uit Venlo zijn hier uitstekend in geslaagd.
Opzet van de schrijver is steeds geweest om het dialect, onze moedertaal te behouden in woord en geschrift en daar kan men niet vroeg genoeg mee beginnen.
Het verschijnen van dit boek brengt dat ideaal weer een stukje dichterbij.
In de Venlose versie “eeder deerke…, ein plezeerke” ontbreken de DVD en de liedjes. Dit wordt in deze uitgave gecompenseerd met een achttal nieuwe versjes.
Beide boeken zijn te koop via de reguliere boekhandel of kunnen rechtstreeks besteld worden bij www.mooilimburgswebshop.nl
(Landgraafs ISBN 90-8596-023-1 en Venloos ISBN 978-90-8596-060-7)
De uigevers overwegen om bij gebleken succes een Roermondse en Maastrichtse variant op de markt te brengen. Te meer, daar het hier dialectliteratuur voor de jeugd betreft en voor deze leeftijdcategorie heel weinig geschreven wordt.
Dat was dan ook de reden voor het Huis voor de Kunsten Limburg om de uitgave in het Venloos financieel te ondersteunen.(v.l.n.r.) Jean Paulssen, Harm Langenkamp (lay-out), Jan Cornet, Thei Derkx en Ger Groeneveld.

 

Het eerste exemplaar werd overhandigd door Rob van Lee namens Media Groep Limburg.

 

                 
                     
 


Op 10 september 2009 werd mijn tweede kleindochter Bente geboren
klik hier

 

                 
                     
 

artikel Landgraaf Aktueel 24 juni 2009:
 

(klik op het artikel voor een groter formaat)

 

                 
                     
 

Musical op tekst van Jean Paulssen:  "Now & Then"

 

Spectaculair optreden op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni 2009 j.l.  in het Parkstadlimburgtheater in Kerkrade.

 

Oud klasgenoten ontmoeten elkaar en halen herinneringen op uit verschillende levensfasen.

Laat U verrassen door deze sprankelende musical.

 

Het muzikale gedeelte is in handen van dirigent Gerald Wijnen.

De regie is in handen van Roger Lataster, bekend van het duo Sjwats - Wies met Jack Vinders.

Het verhaal is geschreven door Jean Paulssen.
 

(klik hieronder voor extra informatie)

www.nouveauvisage.nl

artikel Limburgs Dagblad d.d. 11 juni 2009

Wegens het grote succes werd de musical in aangepaste vorm nog eens opgevoerd
op woensdag 29 juli in het Stadspark te Kerkrade,
tijdens het afgelopen Wereld Muziek Concours.
 

                 
                     
                     
 
 

Extra publiciteit rond “gidder deërke…, ee plezeërke”

Naast de gebruikelijke stukjes en reclameartikeltjes in de weekbladen werden er door de Media Groep Limburg veel advertenties geplaatst in het “Limburgs Dagblad”en de “Weekendgazet”.

Ook op andere manieren was er extra publiciteit voor ons kinderboek in het dialect.

Op 25 november schreef criticus en journalist Jan Kloekke een artikel in "Weekendgazet".
   klik hier voor het artikel.

Jean bezocht alle basisscholen in Eygelshoven en Landgraaf. Voor iedere leerling was er een flyer met informatie en een versje uit "Gidder deërke". Men kon meedoen aan een kleurwedstrijd. Elke school ontving een gratis exemplaar van het kinderboek om dit te gebruiken in de lessen.

   (klik op dit artikel voor een leesbare vergroting)

Het boek kon door Ger en Jean gesigneerd worden bij boek- en geschenkenhuis “Kick” tijdens de Kerstmarkt 2006 te Waubach.

In het jaar 2007 waren er de volgende activiteiten:

Ger en Jean waren op woensdagavond 11 april live te horen in het cultuurprogramma van Jack Bruning  bij Radio Parkstad.

Omroep Landgraaf maakte op 27 maart  opnames op de zorgboerderij Waubach voor een tv.-special over het boek. Ger, Michel, Frans, Jo en Jean verschenen voor de camera. Deze door Gard Simons en  Elies Brekel vervaardigde uitzending was gedurende 1 week in mei dagelijks 4 keer op de kabel te zien. De uitzending werd nog eens herhaald in de eerste week van juli van dit jaar.

Tijdens het Waubachs dorpsfeest van zondag 24 juni waren er voor de jeugd en geïnteresseerden voorleeskwartiertjes door Jean en Frans. E.e.a. speelde zich af in de raadszaal en ’s middags voor het voormalige gemeentehuis van Ubach over Worms. De organisatie was in handen van Nicole Samson van Media Groep Limburg. Zij had voor een leuke aankleding gezorgd.

 

 

 

Vóór de onthulling op 30 juni 2007 van het kunstwerk van Ger te Rimburg was er een feestelijke bijeenkomst voor sponsoren, gasten enz. met vooral  Limburgse accenten. Naast Jef Diederen, het duo Paul van Loo / Ivo Rosbeek en een accordeonduo las Jean enkele stukjes voor uit zijn boek.

                 
 
                     
welkom genealogie Paulssen  kinderboek: gidder deërke ... ee plezeërke nieuw kinderboek de
Worm
algemene informatie onze familie Paulssen (voor)leesboek: Vertel mich nog ins get carnavalsliedjes  links
nieuws

familiebijeenkomst 2005 Jabeek

overige publicaties verre reizen contact