Een kinderboek in het dialect

U luistert nu naar "Fladdervlinder" van Jean Paulssen op muziek van MichŤl Smeets

  Zondag 19 november 2006 vond in Nieuwenhagen in besloten kring de officiŽle presentatie plaats van een nieuw kinderboek, geschreven in het dialect. "Gidder deŽrke  ... ee plezeŽrke"  is een boek om zelf te lezen of om uit vůůr te lezen. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan Harry Leunessen, wethouder van de gemeente Landgraaf, Els Bladt en Math van Kan. De beide laatsten hebben hun sporen ruimschoots verdiend in het onderwijs, resp. te Eijgelshoven en Rimburg. De versjes en verhaaltjes in het prachtig geÔllustreerde boek handelen op luchtige en heel vaak humoristische wijze over dieren, zoals huisdieren, lievelingsdieren; bijzondere, maar ook heel gewone. Ieder dier bezorgt de mens plezier, daar komt het in het kort op neer. Jean Paulssen uit Rimburg heeft het geschreven en de tekeningen zijn van de bekende kunstenaar Ger Groeneveld uit Waubach. Dialect lezen is erg moeilijk en zeker voor kinderen. Daarom heeft de schrijver, die zelf als onderwijzer werkzaam was aan de Anselschool te Eijgelshoven, het aangepakt volgens het volgende didactisch concept: beeld en geluid samen aanbieden, zodat het beter wordt opgenomen.  
 


Alle teksten werden ingesproken op een DVD, een flinke klus, die vakkundig geklaard werd door Media-Profile uit Waubach. Nu kunnen ťn de tekst ťn het gesprokene tijdens het lezen te voorschijn worden Ďgetoverdí. Door het vaker te oefenen gaat het opeens een stuk gemakkelijker. Deze aanpak kan ook een hulp zijn voor Ďoudereí lezers, die graag dialectteksten zouden willen lezen, maar er eigenlijk niet toe komen. Om de zaak nog levendiger te maken zijn enkele versjes door MichŤl Smeets uit Nieuwenhagen van een melodie voorzien. Zijn bedrijf "Music Design Brunssum" realiseerde de muzikale begeleiding van de liedjes. Op de genoemde DVD, opname en samenstelling door Roger v.d. Poel,  staat eveneens een karaoke-versie van de liedjes. De teksten werden ingesproken en ingezongen door Mirjam Erkens en Frans Bremen, terwijl de redactie in handen was van oud-Groenstrater Pierre Logister. Kortom, we kunnen spreken van een uniek Landgraafs product (Over het ĎLandgraafgevoelí gesproken). Dialect-lezen is de laatste tijd in, Ďos moddersjproakí moeten we behouden. Daar zijn we het allen over eens. Dit boek wil hieraan bijdragen. Daarom is het goed, dat we zeker de jeugd hiermee in aanraking brengen, want aan hen is de toekomstÖ ook wat betreft de taal, die wij hen hebben leren spreken. Het boek ( ISBN 90-8596-023-1) is, onder de coŲrdinatie van No Wolfs, verschenen bij het ĎMooi Limburgs Boekenfondsí te Sittard. De lay-out werd verzorgd door Harm Langenkamp. "Gidder deŽrke ..., ee plezeŽrke" is in de reguliere boekhandel verkrijgbaar.  Extra verkooppunten zijn:Bruna Nieuwenhagen, Kick Waubach en Funcken Schaesberg.
Tot slot kan nog opgemerkt worden, dat alle betrokkenen belangeloos aan dit project hebben meegewerkt. Daardoor kon de prijs van dit unieke boek zo laag mogelijk worden gehouden.

U kunt het boek ook bestellen via www.mooilimburgswebshop.nl
De prijs, zonder verzendkosten, bedraagt Ä 14,95.
 

     
 
Het boek werd opgedragen aan Anne en Belize, de kleinkinderen van Jean en Ger
 
Loco-burgemeester  Harry Leunessen van Landgraaf krijgt het eerste boek overhandigd
 
 
 

ďgidder deŽrkeÖ, ee plezeŽrkeĒ vertaald in het Venloos
klik hier
 

Os Limburgs dialekt of moddersjproak

 Wie vier noch kling woare, hant ze ít os gelieŽrd: os ege sjproak, mit dír noadruk op sjpreŽke. Dialekt leŽze weŽd lestig en sjrieŽve nog lestiger. Giddere sjtrieŽk va Limburg hat zie ege karakter mit zieng ege weuŽd. Die versjille och noch ins ing kieŽr va durp bis durp, soms va sjtroat bis sjtroat. Mit dit book in ít dialekt wille vier de kinger ( en och groeŽte luu ) an ít leŽze kriege en missjiens zoeŽgaar an Ďt sjrieŽve. ZoeŽ blieft os sjproak behouwe vuuŽr later. Vier wille os mit ginne dispeteŽre uuŽver wie de weuŽd gesjrieŽve zint. ít Wiechtigste is, dat ít gemekkelik geleŽze kan weŽde en me sjpas dra hat. De weuŽd mage oetgesjproake weŽde wie ier dat gewend zit wie beij uch heem. Let wal effe bij de versjes op, of ít dan wal nog ďrijmtĒ. Op de DVD hinger in ít book weŽd ít vuuŽrgedoa (of gezonge).

Ons Limburgs dialect of onze moedertaal

Toen wij nog jong waren, heeft men het ons geleerd: onze eigen taal, met de nadruk op spreken. Dialect-lezen wordt moeilijk en het schrijven ervan nog moeilijker. Elke streek in Limburg heeft een eigen karakter met haar eigen typische woorden. Die verschillen ook nog eens van dorp tot dorp, soms van straat tot straat. Met dit boek in het dialect proberen we kinderen (ťn ook grote mensen) aan het dialect-lezen te krijgen en misschien aan te kunnen zetten tot het schrijven in het dialect. Zo blijft onze taal behouden tot in de lengte der dagen. We wensen geen discussie aan te gaan over onze schrijfwijze van de woorden. Het voornaamste uitgangspunt was en is, dat het gemakkelijk leesbaar is en dat men daardoor lol krijgt om allerlei teksten in je eigen taal te lezen. De woorden mogen uitgesproken worden, zoals ieder dit van huis uit gewend is. Let wel even op bij de versjes, of de rijmwoorden nu nog overeenkomen. Om te oefenen staan op de DVD achter in het boek alle ingesproken teksten en de liedjes met begeleiding.

We lazen in het onlangs verschenen artikel:  Het Limburgs 10 jaar een officiŽle streektaal  van de  ďRoad veur ít LimburgsĒ, dat de Nederlandse regering 10 jaar geleden het Limburgs erkende als een officiŽle streektaal. Hierin worden een aantal veelgestelde vragen beantwoord. Met betrekking tot de relatie kinderen en dialect het volgende:

Moeten we dialect tegen onze kinderen praten?
Doe het vooral! Maak het dialect de taal van de opvoeding. Volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten is het een verrijking om mťťr dan ťťn taal te beheersen. Voor Limburg betekent dat, dat gebruik van het Limburgs naast de beheersing van het Nederlands een rijkdom is. Onderzoek heeft aangetoond dat Limburgse dialectsprekende basisschoolleerlingen dezelfde en soms zelfs betere taalprestaties leveren in het schoolvak Nederlands dan ťťntalige kinderen.

Moeten alle kinderen verplicht Limburgs op school gaan leren?
Dat hoeft echt niet. Wel is het zo, dat de Limburgs sprekende kinderen bewust gemaakt  moeten worden van het feit, dat ze in een bijzondere omstandigheid verkeren, doordat ze in twee taalsystemen functioneren. Ook is het handig, als ze weten, hoe ze hun dialect kunnen lezen en schrijven, dat er literatuur bestaat in hun dialect en dat het dialect voor heel veel mensen een heel grote gevoelswaarde heeft.

 (De ďRoad veur ít LimburgsĒ adviseert de Provincie Limburg bij het voeren van taalbeleid. De Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende Limburgse organisaties, een aantal universiteiten, streektaalfunctionarissen en diverse ambassadeurs uit de provincie.)

 

klik hier voor partituur DeŽrekarnaval.

ee paar sjtuksjkes oet 't book:

 

ďswinging Ē of sjwingende kuij

doa vloog ins ing kroa
va Brokkelze noa Vinkeroa
wie ze uuŽver dír Brokgank vloog
woos ze garoet nit wat ze zoog
de kuij in de weij die sjtonge te ďswingeĒ
en doabeij gans feste ee liedje te zinge
ít sjunste woar evvel dír sjtieŽr
dat woar inne kreftige, inne richtige bieŽr
deŽ sjloog de moat mit inne bonnesjtek
dír boer deŽ ít zoog woeŽd hartsjtikke gek
heŽ reŽp:ďophuuŽre, de milk weŽd zoeŽrď
mar de udder-sjwungelende kuij die zonge  in koeŽr:
ďmak dich nit ezoeŽ dik miene betste man
doa kunt allee mar richtige bottermilk van!ď

 

 
 

 

 

vlinder ... fladder, fladder ...

 Fladder vlinder, fladder,
fladder noa de sjunste blom,
drink dich vol mit ozze nectar,
kom mie vlinderke noe kom!

Fladder vlinder, fladder
in die kluuŽrekleed, dat sjitterend zit,
wilste mich ee bietje helpe,
num va mich get sjtuuŽfmeeŽl mit!

Fladder vlinder, fladder,
fladder noa die anger blom,
fladder vlinder, fladder,
huuŽr die rupt al:Ēmie vlinderke, noe kom!Ē

 

 
welkom genealogie Paulssen  kinderboek: gidder deŽrke ... ee plezeŽrke nieuw kinderboek de
Worm
algemene informatie onze familie Paulssen (voor)leesboek: Vertel mich nog ins get carnavalsliedjes  links
nieuws

familiebijeenkomst 2005 Jabeek

overige publicaties verre reizen contact