Nieuw dialectboek  van Landgraafse bodem

 


 

LANDGRAAF- Afgelopen vrijdag verscheen onder de titel ‘Vertel mich nog ins get’ het tweede dialect (voor)leesboek voor kinderen  van de hand van schrijver Jean Paulssen en illustrator- kunstenaar Ger Groeneveld, beide uit Landgraaf.

Na het succes van hun gezamenlijke eerste productie, het interactieve dialect kinderboek ‘Gidder deërke….,  ee plezeëke’ kon een vervolg haast niet uitblijven. Deze keer heeft Jean Paulssen het accent gelegd op verhalen, die zich afspelen binnen het gezin Odekerken. De familie, bestaand uit  opa Juupke, vader Albert, moeder Finy, de kinderen Roel en Bianca en hond Boomer,  woont in  Wormhuizen (Wormhoeze). Het dorpje ligt aan de Duitse grens en vertoont sterke overeenkomsten met Jeans woonplaats Rimburg.  De verhalen spelen zich af rond de jaren zeventig van de vorige eeuw. De hoofdpersonen beleven in de loop van een jaar van alles en nog wat in en rond hun dorpje. Dat Jean voor het verloop van een schooljaar heeft gekozen is niet verwonderlijk. Hij stond zijn hele werkzame leven voor de klas aan de Anselschool in Eygelshoven. In de vijftig verhalen, hoe lichtvoetig dan ook, komt regelmatig  Jeans drang tot onderwijzen om de hoek kijken. Het is de hartveroverende Opa Juupke  die graag vertelt over vroeger en die zijn kleinkinderen antwoord geeft op recht uit  het kinderleven gegrepen vragen over natuurbeheer, geloof , tradities en regionale geschiedenis, Daardoor gebeurt het ‘onderwijzen’  op een speelse,  haast onopvallende manier. De heerlijke verhalen van opa en het verslag van de avonturen van de Odekerkens worden afgewisseld met versjes over beoefenaars van oude ambachten.  En dat alles in gemakkelijk leesbaar dialect.

Dat Jean Paulssen zich niet aan  de regels van de Veldekekrink houdt, wordt hem niet overal in dank afgenomen. Ten onrechte, vindt Drs. Ton van de Wijngaard, streektaal functionaris van de Provincie Limburg. Limburg juist zit te springen om goed leesbare kinderboeken in het dialect. Jean zegt: “ Ik heb voor de fonetische schrijfwijze gekozen omdat die voor kinderen gemakkelijk te lezen is. Kinderen zien  al nauwelijks het verschil tussen ‘koad’ (kwaad) en ‘kaod’ (koud). Van ‘öäl’ (olie) kunnen ze helemaal geen cacao maken en dus schrijf ik liever ‘euël’. Daarmee maak ik het mezelf niet bepaald gemakkelijk. Ik moet  zorgen dat  ik consequent dezelfde schrijfwijze aanhoud en dat is niet mijn sterkste kant.”

Hij lacht: “Gelukkig heeft mijn beste vriend  en collega Pierre Logister zich opgeworpen als mijn redacteur. Die zal inmiddels wel een paar grijze haren erbij hebben van al zijn gespeur naar afwijkende spelvormen in mijn schrijfsels. Maar hij haalt ze er één voor één uit! En boven dien geeft hij adviezen over vormgeving en illustraties.”

Daar kan Ger Groeneveld over mee praten. Ger haalt zijn ‘studiemap’. “ Kijk,” zegt hij. “Hier heb ik het interieur van de zolder van opa Juupke getekend. Er staat een poppenwagen tussen de rommel. Dat mocht niet van Pierre, want opa Juupke heeft in het verhaal geen dochters. En hier: Vader Albert, met de doos met kerstspullen. Die tekening kreeg ik ook terug, omdat vader Albert op zolder zijn hoofd  heeft gestoten.  Volgens Pierre moest er dus ook een bult op die kop.”Jean en Ger zijn maar wát blij met de kritische Pierre. “Jean en ik zijn strebers,” zegt Ger. “Alles moet perfect worden afgeleverd. Omdat wij te dicht bovenop ons werk zitten, zien we de fouten soms niet. Als er dan iemand als Pierre komt en de vinger op de zere plek legt, is dat alleen maar goed.”

De gezamenlijk inspanning van het drietal is beloond door Wiel Eijdems van het gelijknamige Grafisch Bureau in Eygelshoven, de Stichting Raiffeisen Ubach over Worms en de Road veur ’t Limburgs. Zij hebben ervoor gezorgd dat het 242 pagina’s tellende boek met 82 illustraties nu voor €17,50  in de schappen staat in veel regionale boekwinkels. Voor bestelling of informatie over verkoopadressen kan men terecht bij Wiel Eijdems, telefoon 045-5465282, e-mail:  w.h.j.eijdems@hetnet.nl 

Lenie Haarbosch-Toussaint

 

(Interview  uit Trompetter/Landgraaf Aktueel 24 nov. 2010)

 

Foto: Jean Paulssen en Ger Groeneveld, samen goed voor kostelijk leesvoer. (Lenie Haarbosch-Toussaint)