Genealogie Paulssen

Parenteel van “stamvader” Jan Smijtz van Broeksittard

(een overzicht van de leden van onze familie Paulssen van de oorsprong tot en met het heden)

(n.b. enkele takken zijn nog niet compleet, daarheen wordt nog nader onderzoek verricht)

 
I Jan Smijtz van Broeksittard, tr. ?   
  Hij was smid en leefde vσσr 1500 te Broeksittard. Er is een testament van 8 oktober 1518 met vermelding van zijn kinderen
 Uit dit huwelijk:
1. Trijnken,
2. Goes (Goswinus)? volgt II-a
3. Nn. ( gehuwd met Lenart) volgt II-b

II-a Goes (Goswinus)?

 Uit onbekende relatie:
1. Hilcken Paulus,
2. Johan, alias"de schmitt" Paulus volgt III

II-b In het testament wordt melding gemaakt van zwager Lenart. Hij treedt dus op als vertegenwoordiger van een dochter van Jan(I)

 
 
III Johan, alias"de schmitt" Paulus, tr. ?   
   
Johan woonde omstreeks 1550 te Broeksittard. Hij pachtte ook land te Wehr. Op 8-10-1582 legt hij het ambt van “bawmeister”neer.


 Uit dit huwelijk:
1. Thrin Pauli volgt IV-a
2. Paulus, alias "in die Schmitt" Pauwels volgt IV-c
3. Gossen, (of "Goessen dess smeits zu Wehr") Pauwels volgt IV-b

 
IV-a Thrin Pauli, tr. Frans Printz

     Zij woonden te Broeksittard. Bij de doop van Margret wordt zij aangeduid als “Trin Pawels”.

 Uit dit huwelijk:
1. Meijken Printz, geb. Broeksittard 27 april 1592
2. Margret Printz, geb. Broeksittard 27 juni 1595

 
IV-b Gossen, (of "Goessen dess smeits zu Wehr") Pauwels, tr. 1e 1589 Metgen Schrotentr. 2e 1589 Nesgen?  

     Zij woonden te Wehr. Gossen was smid en landbouwer.                                                                                     

 Uit het eerste huwelijk:
1. Pauwel Pauwels, ged. Sittard 15 jan. 1589

  Uit het tweede huwelijk:

1. Gret ged. Sittard 29 augustus 1590
2. Paulus, ged. Sittard 25 april1593
3. Engen, ged. Sittard 7 april 1596
4. Johan, ged. Sittard 15 juni 1597
5. Engen, ged. Sittard 25 januari 1604  

 
IV-c Paulus, alias "in die Schmitt" Pauwels, tr. Catharina, alias "Thrin in die Schmitt"?   

 Uit dit huwelijk:
1. Paulus of Pauwel Paulen alias Schmietz volgt V-a
2. Thomas, (of "Tummes van Brossetterd") Pauli volgt V-b
3. Tilmanus, ( of "Theil Pauli") Pauwels,

 Notitie bij Paulus, alias "in die Schmitt": Pauwel en Trin woonden omstreeks 1580 te Broeksittard
 
V-a Paulus of Pauwel Paulen alias Schmietz, tr. Maria Beltgens 

 Uit dit huwelijk:
1. Theis Pauli volgt VI-a
2. Willem Pauli volgt VI-c
3. Pauwel (Paulus) Pauli volgt VI-b
4. Johan of Jan Paulsen volgt VI-d
5. Meijken Pauli volgt VI-e
6.
Margaretha Pawlsen, geb. Broeksittard 10 mei 1622

 
VI-a Theis Pauli, tr.
Steincken (Christina)?   

 Uit dit huwelijk:
1. Christina Pauli, geb. Broeksittard 11 maart 1640
2. Mathias Pauli, geb. Broeksittard 19 maart 1643
3. Oleta Pauli, geb. Broeksittard 2 sept. 1646
4. Paulus Pauli, geb. Broeksittard 15 april 1650

 
VI-b Pauwel (Paulus) Pauli, tr.
Catharina Stormbs 

 Uit dit huwelijk:
1. Catharina Pauli, ged. Broeksittard 2 juli 1637 † Sittard 2 juli 1637
2. Johannes Pauli, geb. Broeksittard 1 maart 1639
3. Anna Pauli, geb. Broeksittard 14 juni 1645

 
VI-c Willem Pauli, tr. Bilken (Sibilla) Lemmens 

 Uit dit huwelijk:
1. Judith Pauli, geb. Broeksittard 17 maart 1652
2. Catharina Pauli, geb. Broeksittard 1 febr. 1654

 
VI-d Johan of Jan Paulsen, geb. Broeksittard 7 okt. 1603 † Broeksittard 20 mei 1646 tr. Elisabeth Backhuijsged. Sittard 13 april 1614
        † Sittard 8 sept. 1676 

 Uit dit huwelijk:
1. Johan Pauli, geb. Broeksittard 5 april 1634
2. Adriana Pauli, geb. Broeksittard 22 juli 1635 † Broeksittard 2 febr. 1658
3. Maria Pauli, geb. Broeksittard 16 febr. 1638
4. Johan, (of Jan Paulssen van Broeksittard") Pauli of Paulssen volgt VII-a

 
VII-a Johan, (of Jan Paulssen van Broeksittard") Pauli of Paulssen, geb. Broeksittard 29 mei 1640 † Broeksittard 31 okt. 1700
      tr.( Maria Vijghen? ) 

 Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Paulssen volgt VIII-a
2. Paul Pauli of Paulssen volgt VIII-b
3. Heijn (Hendrik? ) Pauli of Paulssen, † Broeksittard 23 mei 1728
4. Merten Pauli of Paulssen volgt VIII-c
5. Maria (Meiken) Pauli of Paulssen volgt VIII-d
6. Elisabeth Pauli of Paulssen, geb. Broeksittard 0? 1676 † Broeksittard 8 april 1700

 
VIII-a Wilhelmus Paulssen, geb. 0000 tr. Magdalena Glaw 

 Uit dit huwelijk:
1. Anna Elisabeth Paulssen, geb. Broeksittard 27 jan. 1704
2. Ida Paulssen, geb. Broeksittard 14 juli 1705
3. Johannes Paulssen, geb. Broeksittard 13 juni 1708
4. Nn Paulssen, geb. Broeksittard 20 maart 1711
5.
Joannes Philippus Paulssen, geb. Broeksittard 27 april 1714
6. Philippus Paulssen, geb. Broeksittard 8 maart 1717

 
VIII-b Paul Pauli of Paulssen, tr. Maria Schroten, Willemsdr.   

 
VIII-c Merten Pauli of Paulssen, † Broeksittard 30 mei 1746 tr. Broeksittard 31 jan. 1713 Maria Kamps† Broeksittard 28 nov. 1765 

 Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Paulssen, geb. Broeksittard 6 juli 1713
2. Gertruid Paulssen, geb. Broeksittard 23 juni 1715
3. Johannes Paulssen, geb. Broeksittard 21 mei 1717
4. Johannes Paulus Paulssen, geb. Broeksittard 29 juni 1719
5. Joannes Henricus Paulsen, geb. Broeksittard 29 dec. 1720
6. Maria Elisabeth Paulsen, geb. Broeksittard 1 juni 1724
7. Maria Catharina Paulsen, geb. Broeksittard 24 dec. 1726

 Notitie bij Merten: Merten Paulsen bezat land te Haagsittard, herkomende van Johan Backhaus
 
VIII-d Maria (Meiken) Pauli of Paulssen, geb. Broeksittard 25 aug. 1667 † Broeksittard 23 sept. 1743 tr. Johan Pipers
† Broeksittard 6 juni 1712 

 Uit dit huwelijk:
1. Ida Pipers, geb. Broeksittard 4 jan. 1698
2. Gertruidt Pipers, geb. Broeksittard 16 april 1701
3. Reinerus Pipers, geb. Broeksittard 15 april 1704
4. Ida Pipers, geb. Broeksittard 10 juni 1705
5. Anna Chistina Pipers, geb. Broeksittard 5 aug. 1708

 
VI-e Meijken Pauli, geb. Broeksittard 24 maart 1605 tr. 1e Arnold Camptr. 2e Johan Huben 

 Uit het eerste huwelijk:
1. Sibilla Camp, geb. Broeksittard 29 nov. 1643

Uit het tweede huwelijk:
1. Johannes Huben, geb. Broeksittard 4 mei 1636
2. Johannes Huben, geb. Broeksittard 8 aug. 1638

 
V-b Thomas, (of "Tummes van Brossetterd") Pauli, tr. 1e tweede huwelijk: Bielgen? tr. 2e eerste huwelijk: Jutgen Reuschen 

 Uit het eerste huwelijk:
1. Adamus of "Dom" Pauli of Paulssen, † Jabeek 30 jan. 1702
2. Theodorus Paulssen, † Jabeek 24 juni 1709
3. Johannes, (of "Jan Paulssen den ouden") Pauli of Paulssen volgt VI-h
4. Meijken Pauli of Paulssen, geb. Sittard 9 febr. 1620

Uit het tweede huwelijk:
1. (Thomas) Willem Pauli of Paulssen volgt VI-f
2. Paulus, Pauelss of "Pόlcken Paulssen van Brosetterd" Paulssenvolgt VI-g
3. Tringen Pauli of Paulssen, geb. Broeksittard 5 jan. 1614

Notitie bij Thomas, (of "Tummes van Brossetterd"): De ouders worden bij de doop van Willem(1608) aangeduid als "Thomas in gen Stieg zu Brochsittart en Jutgen Ruschen".
 
VI-f (Thomas) Willem Pauli of Paulssen, geb. Broeksittard 6 jan. 1608 tr. Maria Cόpers 

 Uit dit huwelijk:
1. Dirk Paulssen,

 
VI-g Paulus, Pauelss of "Pόlcken Paulssen van Brosetterd" Paulssen, geb. Sittard 1 jan. 1611 tr. Catharina Cupers 

 Uit dit huwelijk:
1. Daem Paulssenvolgt VII-e
2. Helena of "Heylen" Paulssen volgt VII-d
3. Elisabetha Paulssenvolgt VII-c
4. Maria of "Meycken" Paulssen volgt VII-b
5. Anna of "Encken" Paulssen volgt VII-f
6. Joannis of "Jan Paulssen den Hooijmeeker" Paulssen volgt VII-g

 
VII-b Maria of "Meycken" Paulssen, tr. Jan Limpens 

 
VII-c Elisabetha Paulssen, † Jabeek 26 dec. 1728 tr. Jabeek 8 jan. 1699 Guillielmus Hoetmaekers 

 
VII-d Helena of "Heylen" Paulssen, † Suesterseel (D) 16 sept. 1722 tr. Geurdt Daelmans 

 Uit dit huwelijk:
1. Encken Daelmans,
2. Gordt Daelmans,
3. Gerard Daelmans,

 
VII-e Daem Paulssen, † Jabeek 3 okt. 1732 tr. Maria Nijbelen geb. 0? 1650 † Jabeek 31 dec. 1736 

 
VII-f Anna of "Encken" Paulssen, geb. Sittard 14 juni 1645 tr. Peter Thoris 

 Uit dit huwelijk:
1. Gerdt Thoris,
2. Pauls Thoris,
3. Mycken Thoris,
4. Cathrijn Thoris,

 
VII-g Joannis of "Jan Paulssen den Hooijmeeker" Paulssen, geb.? 0? 1654 † Jabeek 28 sept. 1739 tr. Maria Cuijpers

          † Jabeek 20 maart 1700 

 Uit dit huwelijk:
1. Paulus Paulssen volgt VIII-e
2. Cornelia Paulssen, † Jabeek 22 juni 1698
3. Christina Paulssen,
4. Gertrudis Paulssen,
5. Merten Paulssen,

 
VIII-e Paulus Paulssen, geb. Jabeek † Jabeek 18 febr. 1768 tr. 1e Jabeek 26 febr. 1718 Catharina Habets geb. Jabeek

         † Jabeek 17 jan. 1732 tr. 2e Jabeek 18 jan. 1733 Maria Smeets geb. 1706 † Jabeek 6 dec. 1786 

 Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Paulssen, geb. Jabeek 3 jan. 1721 † Jabeek 4 jan. 1732
2. Arnoldus Paulssen, geb. Jabeek 14 dec. 1722
3. Maria Catharina Paulssen volgt IX-a
4. Gertrudis Paulssen volgt IX-b

Uit het tweede huwelijk:
1. Joannes Paulssen, geb. Jabeek 19 mei 1734 † Jabeek 11 juni 1734
2. Catharina Elisabetha Paulssen, geb. Jabeek 11 okt. 1735 † Jabeek 4 jan. 1789
3. Theodorus Paulssen, geb. Jabeek 4 maart 1739 † Jabeek 1 jan. 1800
4. Maria Helena Paulssen, geb. Jabeek 20 aug. 1742 † Jabeek 3 okt. 1742
5. Paulus Paulssen, geb. Jabeek 4 nov. 1743 † Jabeek 25 maart 1747
6. Anna Maria Paulssen, geb. Jabeek 4 juli 1747 † Jabeek 6 okt. 1748
7. Barbara Margarita Paulssen, geb. Jabeek 5 dec. 1749 † Jabeek 12 mei 1759
8. Joannis Paulssen volgt IX-c

 Notitie bij Paulus: Paulus Paulssen was schepen van de schepenbank Brunssum
 
IX-a Maria Catharina Paulssen, geb. Jabeek 27 febr. 1726 † Gangelt tr. 5 juli 1746 Andreas Lambertz† Gangelt 29 juni 1776 

 Uit dit huwelijk:
1. Maria Barbara Lambertz, geb. Gangelt(D) 23 jan. 1749
2. Paulus Lambertz, geb. Gangelt(D) 29 jan. 1750
3. Joannes Lambertus Lambertz, geb. Gangelt(D) 18 dec. 1752
4. Arnoldus Leonardus Lambertz, geb. Gangelt(D) 11 maart 1755
5. Maria Barbara Lambertz, geb. Gangelt(D) 15 jan. 1757

 
IX-b Gertrudis Paulssen, geb.
Jabeek 13 febr. 1729 † Jabeek 16 april 1793 tr. Jabeek 21 febr. 1762 Henricus Hennen 

 Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Hennen volgt X-a
2. Maria Helena Hennen volgt X-b
3. Johannes Arnoldus Hennen volgt X-c
4. Jean Leonard Hennen volgt X-d
5. Henricus Hennen, geb. Jabeek 14 jan. 1772 † Jabeek 14 jan. 1772

 
X-a Maria Catharina Hennen, geb. Jabeek 0 febr. 1763 tr. 1 maart 1791 Joannes Theodorus Daemen 

 
X-b Maria Helena Hennen, geb. Jabeek 9 dec. 1764 † Schinnen 3 mei 1842 tr. Willem Meens 

 
X-c Johannes Arnoldus Hennen, geb. Jabeek 23 okt. 1766 † 2 juli 1836 tr. Jabeek 9 okt. 1806 Maria Ida Henssen 

 
X-d Jean Leonard Hennen, geb. Jabeek 16 jan. 1769 † Jabeek 2 juli 1836 tr. 10 mei 1809 Maria Elisabeth Janssen 

 
IX-c Joannis Paulssen, geb. Jabeek 18 jan. 1755 † Jabeek 25 sept. 1807 tr. Jabeek 9 april 1793 Joanna Elisabeth Waltniel

         geb. Hoensbroek 21 febr. 1770 † Jabeek 8 maart 1829 hertr. met Jean Arnold Reuselers 

 Uit dit huwelijk:
1. JanTheodoor Paulssen volgt X-e
2. Maria Catharina Paulssen, geb. Jabeek 6 maart 1796 † Jabeek 16 juni 1814
3. Maria Margaretha Paulssen volgt X-f
4. Henri Paulssen, geb. Jabeek 19 febr. 1801 † Jabeek 1 april 1802
5. Anna Maria Paulssen volgt X-g
6. Marie Elisabeth Paulssen, geb. Jabeek 26 mei 1807 † Jabeek 1 sept. 1825

 

          Uit het huwelijk(7 november 1808) van Joanna Elisabeth Waltniel en Jean Arnold Reuselers (1773-1826)

1. Jean Arnold Reuselers, geb. Jabeek 3 mei 1810, † Jabeek 22 dec.1812
2. Jean Reuselers, geb Jabeek 1 apr. 1815, † Bingelrade 22 febr. 1859

 
X-e JanTheodoor Paulssen, geb. Jabeek 7 dec. 1793 † Jabeek 7 nov. 1870 tr. Jabeek 20 april 1833 Maria Catharina Floraxs

        geb. Bingelrade 1800 † Jabeek 9 maart 1843 

 Uit dit huwelijk:
1. Joannes Paulssen volgt XI-a
2. Anna Maria Paulssen volgt XI-b
3. Jan Theodoor Paulssen volgt XI-c
4. Jan Arnold Paulssen volgt XI-d
5. Maria Agnes Paulssen, geb. Jabeek 16 jan. 1841 † Jabeek 1 maart 1841

 
XI-a Joannes Paulssen, geb. Jabeek 16 aug. 1833 † Mheer 8 juli 1890 tr. Itteren 16 nov. 1877 Maria Hubertina Dolmans geb. Itteren 2 sept. 1850 † Itteren 8 juni 1924 

 Uit dit huwelijk:
1. Anna Hubertina Paulssen, geb. Itteren 10 mei 1878 † Itteren 21 sept. 1878
2. Johannes Theodorus Hubertus Paulssen volgt XII-a
3. Johannes Arnold Hubert Paulssen volgt XII-b
4. Alphonsius Paulssen volgt XII-c
5. Rosalina Hubertine Paulssen volgt XII-d
6. Maria Hubertina Paulssen volgt XII-e

 
XII-a Johannes Theodorus Hubertus Paulssen, geb. Itteren 10 juli 1879 † Linne 18 jan. 1951 tr. Itteren 8 okt. 1906 Maria

           Ida Hubertina Gulikers geb. Itteren 9 sept. 1878 † Linne 5 jan. 1954 

 Uit dit huwelijk:
1. Hubertus Theodorus Johannes Paulssen, geb. Linne 19 jan. 1908 † Roermond 7 febr. 1928
2. Eugenie Maria Hubertina Paulssen, geb. Linne 11 dec. 1909 † Linne 16 dec. 1909
3. Eugenie Maria Hubertina Paulssen volgt XIII-a
4. Alphons Johannes Hubertus Paulssen volgt XIII-b
5. Johannes Hubertus Paulssen, geb. Posterholt 10 maart 1916 † Posterholt 12 maart 1916
6. Maria Johannes Hubertus Paulssen, geb. Posterholt 16 okt. 1920 † Posterholt 22 okt. 1920

 
XIII-a Eugenie Maria Hubertina Paulssen, geb. Linne 25 mei 1911 † Roermond 25 mei 1987 tr. Linne 29 okt. 1952 Johannes Renier
van der Loo geb. Linne 6 febr. 1908 † Linne 13 jan. 1985 

 
XIII-b Alphons Johannes Hubertus Paulssen, geb. Linne 7 juli 1914 † Tilburg 27 sept. 1994 tr. 28 febr. 1946 Josephina Janssen  geb. Deurne/Liesel 8 febr. 1918 † Tilburg 16 dec. 2000 

 Uit dit huwelijk:
1. Johannes Eucharius Maria (Jan) Paulssen, geb. Eersel 8 mei 1947
2. Gerardine Maria Theresia (Gerrie) Paulssen volgt XIV-a
3. Maria Josephina Hubertina (Marie-Josι) Paulssen volgt XIV-b
4. Henricus Hubertus Maria (Henk) Paulssen volgt XIV-c
5. Eugenie Maria Johanna (Nieke) Paulssen volgt XIV-d
6. Jacqueline Francine Maria (Jacqueline) Paulssen volgt XIV-e
7. Bernadette Dorethe Maria (Bernadette) Paulssen volgt XIV-f
8.
Rene Mathias Marie (Renι) Paulssen volgt XIV-g
9. Gertruda Maria Alphonse (Irma) Paulssen volgt XIV-h
10. Francine Agnes Maria (Franciλs) Paulssen volgt XIV-i

 
XIV-a Gerardine Maria Theresia Paulssen, geb. Eersel 11 juli 1948 tr. Tilburg 1 juli 1972 Arnoldus Henricus Johannes Gerardus
van Glabbeekgeb. Bergeijk 24 febr. 1947 

 Uit dit huwelijk:
1. Martijn van Glabbeek, geb. Valkenswaard 21 febr. 1974
2. Robert van Glabbeek, geb. Valkenswaard 11 jan. 1977

 
XIV-b Maria Josephina Hubertina Paulssen, geb. Echt 21 sept. 1949 tr.
Raphael Mourillon 

 Uit dit huwelijk:
1. Raphael Mourillon,
2. Claudia Mourillon,

 
XIV-c Henricus Hubertus Maria Paulssen, geb.
Echt 23 jan. 1951 tr. Ravels (B) 14 dec. 1979 Johanna Maria Josephine van der Schoot geb. Tilburg 15 maart 1954 

 
XIV-d Eugenie Maria Johanna Paulssen, geb. Roermond 31 juli 1952, overl. Hengelo 9 april 2011, was gehuwd met Josephus Beersma geb. Den Bosch 16 april 1959 

 Uit dit huwelijk:
1. Kirsten Beersma, geb. Tilburg 7 juli 1983

 
XIV-e Jacqueline Francine Maria Paulssen, geb. Stramproy 20 sept. 1953 tr. 20 nov. 1974 Johannes Josephus Maria Mol 

 Uit dit huwelijk:
1. Gijs Mol,
2. Bas Mol,

 
XIV-f Bernadette Dorethe Maria Paulssen, geb. Stramproy 23 aug. 1955 tr. Bart van Zuylen 

 Uit dit huwelijk:
1. Bob van Zuylen,

 
XIV-g Rene Mathias Marie Paulssen, geb.
Maasniel 31 jan. 1957 tr. Tilburg 9 juli 1981 Antonia Lamberta Josephina Theresia Maria Stokmans geb. Tilburg 3 okt. 1960 

 Uit dit huwelijk:
1. Jori Paulssen, geb. Zundert 3 dec. 1985
2. Iris Paulssen, geb. Zundert 20 maart 1988
3. Rogier Paulssen, geb. Zundert 18 sept. 1990

 
XIV-h Gertruda Maria Alphonse Paulssen, geb. Maasniel 23 maart 1959 tr. Tilburg 25 mei 1983 Johannes A M Fonken 

 Uit dit huwelijk:
1. Darrith J A M Fonken, geb. Tilburg 14 juli 1988
2. Charlien A J M Fonken, geb. Tilburg 29 sept. 1991

 
XIV-i Francine Agnes Maria Paulssen, geb. Roermond 16 jan. 1962  

 
XII-b Johannes Arnold Hubert Paulssen, geb. Itteren 20 nov. 1881 † Borgharen 9 jan. 1961 tr. 2 aug. 1909 Maria Cornelia
Claessens geb. Borgharen 20 maart 1871 † Borgharen 16 dec. 1954 

 Uit dit huwelijk:
1. Johannes Matthias Alphons Paulssen volgt XIII-c
2. Maria Hubertina Paulina Paulssen volgt XIII-d
3. Josephus Alphonsus Paulssen volgt XIII-e

 
XIII-c Johannes Matthias Alphons Paulssen, geb. Itteren 7 maart 1910 † Kerkrade 15 juli 1999 was van 29 mei 1942 tot 4 juni 1950 gehuwd met Josephina Maria Sibbing  21 maart 1920; hertrouwde met Johanna Wandrina Deutekom geb. Culemborg 2 febr. 1910 † Kerkrade 16 dec. 1995  

 Uit het eerste huwelijk:
1. Robert Johannes Hubertus Paulssen volgt XIV-j
2. Marion Gerardine Josephina Paulssen volgt XIV-k

 
XIV-j Robert Johannes Hubertus Paulssen, geb. Kerkrade 28 nov. 1942 tr. Oirsbeek 24 april 1964 Maria Josepha Engelen 

 Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hubertus Marie Paulssen, geb. Oirsbeek 13 nov. 1964
2. Roger Godfried Paulssen, geb. Weert 16 okt. 1967

 
XIV-k Marion Gerardine Josephina Paulssen, geb. Kerkrade 23 april 1944 is gehuwd met Henk Maassen

 Uit een eerder huwelijk:

1.Charles Bedaux, geb. Heerlen 18 augustus 1965
2.Raymond Bedaux, geb. Heerlen 28 april 1968

 
XIII-d Maria Hubertina Paulina Paulssen, geb. Itteren 29 juni 1911 † Maastricht 19 nov. 2004 tr. Borgharen 2 juli 1946 Willem
Kicken geb. Meersen 7 jan. 1919 † Amby/Maastricht 10 dec. 1993 

 Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Maria Kicken volgt XIV-l
2. Maria Hubertina Paulina Kicken volgt XIV-m

 
XIV-l Wilhelmus Maria Kicken, geb. Maastricht 9 febr. 1848 tr. Nelly Schillings 

 Uit dit huwelijk:
1. Tom Kicken, geb. 1976
2. Bart Kicken, geb. 1978

 
XIV-m Maria Hubertina Paulina Kicken, geb. Maastricht 1 mei 1949 tr. Huub van der Put 

 Uit dit huwelijk:
1. Ron van der Put, geb. 1977
2. Ivo van der Put, geb. 1980

 
XIII-e Josephus Alphonsus Paulssen, geb.
Itteren 24 dec. 1912 † Brunssum 26 juli 1973 tr. Brunssum 29 maart 1946 Anna Maria Keulen geb. Brunssum 21 jan. 1921 † Brunssum 13 dec. 2004 

 Uit dit huwelijk:
1. Maria Hubertina Alphonsa Paulssen  volgt XIV-n
2. Henriette Maria Cornelia Paulssen volgt XIV-o

 
XIV-n Maria Hubertina Alphonsa Paulssen, geb. Heerlen 1 juli 1947 tr. Brunssum 24 nov. 1972 Johannes Bosch geb. 1 maart 1948 

 Uit dit huwelijk:
1. Desiree Bosch, geb. 7 jan. 1975

 
XIV-o Henriette Maria Cornelia Paulssen, geb. Heerlen 25 mei 1952 tr. Brunssum 27 dec. 1984 Heinz Johann Waldengeb. 1 nov. 1953 

 
XII-c Alphonsius Paulssen, geb. Itteren 24 april 1884 † Maastricht 28 okt. 1948 tr. Itteren 17 jan. 1936 Barbara Hubertina
Smeets geb. 0000 † Maastricht 12 juni 1983 

 Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Maria Paulssen volgt XIII-f

 
XIII-f Elisabeth Maria Paulssen, geb. Itteren 1 dec. 1936 tr. Itteren 18 april 1968 Pieter Matheus Raeven geb. Itteren 5 mei 1930 

 
XII-d Rosalina Hubertine Paulssen, geb. Itteren 1 sept. 1886 † Itteren 5 mei 1952 tr. Itteren 22 april 1915 Pieter Josephus

          Leonardus Hubertus Smeetsgeb. Itteren 1 sept. 1886 † Itteren 31 dec. 1938 

 Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Smeets, geb. Wylre 23 juni 1916 † Sittard 21 sept. 1990
2. Jacobus Leonardus Hubertus Smeets, geb.
Itteren 28 jan. 1918 † Itteren 17 juni 1980
3. Pieter Hubertus Smeets, geb. Itteren 10 nov. 1920 † Vroenhoven (B) 14 dec. 1986

 
XII-e Maria Hubertina Paulssen, geb. Mheer 30 mei 1889 † Maastricht 29 dec. 1972 tr. Itteren 26 dec. 1921 Joseph
Hubertus Nijsten geb. Geulle 22 juni 1883 

 Uit dit huwelijk:
1. Johanna Hubertina Petronella Nijsten, geb. Geulle 11 nov. 1922
2. Johannes Hubertus Nijsten, geb. Geulle 31 mei 1924 † 2004
3. Jozef Hubertus Nijsten, geb. Geulle 20 juli 1925
4. Mathijs Hubert Nijsten, geb. Geulle 6 sept. 1926
5. Alphonsus Hubertus Nijsten, geb. Geulle 15 april 1931
6. Peter Hubertus Nijsten, geb. Geulle 22 sept. 1934

 
XI-b Anna Maria Paulssen, geb. Jabeek 4 aug. 1835 tr. Jabeek 17 sept. 1866 Peter Joseph van de Wijer geb. Bingelrade 9 febr. 1840 † Bingelrade 2 maart 1890 

Uit dit huwelijk:
1. Jan Theodoor van de Wijer, geb. Jabeek 20 sept. 1867 † Jabeek 6 jan. 1868
2. Maria Elisabeth van de Wijer, geb. Bingelrade 27 dec. 1873 † Bingelrade 9 febr. 1875
3. Maria Hubertina van de Wijer, geb. Bingelrade 26 maart 1878 † Bingelrade 26 mei 1879

 
XI-c Jan Theodoor Paulssen, geb. Jabeek 20 juli 1837 † Heerlen 30 nov. 1898 tr. Jabeek 25 april 1870 Johanna Maria Cuijpers geb. Brunssum 17 nov. 1849 † Valkenburg 1923 

 Uit dit huwelijk:
1. Jan Theodoor Paulssen volgt XII-f
2. Maria Antonia Paulssen volgt XII-g
3. Anna Maria Catharina Paulssen, geb. Heerlen 28 sept. 1873
4. Frans Xaverius Paulssen, geb. Heerlen 13 juli 1875 † Sittard 12 maart 1935
5. Arnold Hubert Paulssen volgt XII-h
6. Anna Maria Hubertina Paulssen volgt XII-i
7. Maria Elisabeth Paulssen volgt XII-j
8. Jan Mathijs Jozef Paulssen volgt XII-k
9. Maria Josephina Paulssen volgt XII-l

 
XII-f Jan Theodoor Paulssen, geb.
Jabeek 5 sept. 1870 † Banholt 10 febr. 1949 tr. St. Geertruid 19 febr. 1897 Cornelia de Rooij geb. Rucphen 6 jan. 1874 † Limbricht 12 dec. 1946 

 Uit dit huwelijk:
1. Joanna Maria Petronella Paulssen volgt XIII-g
2. Jan Theodoor Gregorius Paulssen, geb. Mheer 25 mei 1899 † Mheer 21 dec. 1900
3. Lambertus Johannes Paulssen volgt XIII-h
4. Francoise Hubertine Maria Paulssen, geb. Mheer 16 okt. 1902 † Susteren 28 juli 1994
5. Jan Theodoor Philippe Paulssen, geb. Mheer 12 okt. 1904 † Mheer 25 dec. 1905
6. Maria Marcellina Paulssen volgt XIII-i
7. Hendrikus Johannes Hubertus Paulssen, geb. Mheer 14 dec. 1908 † Mheer 4 febr. 1909
8. Maria Hubertina Elisabeth Paulssen, geb. Mheer 6 jan. 1910 † Mheer 17 okt. 1912
9. Hilar Josephina Paulssen volgt XIII-j
10. Maria Johannes Hubertus Paulssen volgt XIII-k
11. Jozefina Johanna Petronella Paulssen volgt XIII-l

 
XIII-g Joanna Maria Petronella Paulssen, geb. Mheer 10 dec. 1897 † Banholt 30 dec. 1976 tr. Mheer 17 april 1931 Jozef
Hubertus Senden geb. Mheer 25 sept. 1895 † Maastricht 28 juli 1983 

 Uit dit huwelijk:
1. Jan Matheus Henricus Senden, geb. Banholt 28 juli 1932

 
XIII-h Lambertus Johannes Paulssen, geb. Mheer 17 sept. 1900 † Schaesberg/Landgraaf 22 april 1972 tr. Limbricht 31 mei 1924 Maria Leontina Pelzers geb. Munstergeleen 24 febr. 1895 † Kerkrade 10 nov. 1981 

 Uit dit huwelijk:
1. Johanna Gerarda Maria Paulssen volgt XIV-p
2. Joseph Cornelia Maria Paulssen volgt XIV-q
3. Sibilla Gerarda Hubertina Paulssen volgt XIV-r
4. Antonius Johannes Gerardus Paulssen volgt XIV-s
5. Agnes Maria Gerarda Paulssen volgt XIV-t
6. Nico Paulssen, geb. Limbricht 24 juli 1934 † Kerkrade 18 juni 1966
7. Leonardus Joseph Gerardus Paulssen volgt XIV-u

 
XIV-p Johanna Gerarda Maria Paulssen, geb. Limbricht 23 maart 1925 tr. Schaesberg/Landgraaf 9 dec. 1953 Albert Jozef Kousen geb. Schaesberg/Landgraaf 9 dec. 1953 † Kerkrade 19 april 1992 

 Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Maria Lambertina Kousen, geb. Kerkrade 9 sept. 1955 † Kerkrade 10 mei 1959
2. Ferdinand Petrus Maria Kousen volgt XV-a
3. Jozef Petrus Lambertus Kousen volgt XV-b

 
XV-a Ferdinand Petrus Maria Kousen, geb. Kerkrade 15 april 1958 tr. Kerkrade 18 juli 1989 Anna Maria Hamers geb. Heerlen 25 okt. 1966 

 Uit dit huwelijk:
1. Martinus Franciscus Albertus Kousen, geb. Zoetermeer 24 febr. 1994
2. Jasper Ferdinand Maria Kousen, geb. Zoetermeer 5 aug. 1996

 
XV-b Jozef Petrus Lambertus Kousen, geb. Kerkrade 1 jan. 1961 tr. Kerkrade 10 juni 1993 Elisabeth Josefina
Anna Maria Wetzelaer geb. Kerkrade 27 aug. 1963 

 
XIV-q Joseph Cornelia Maria Paulssen, geb. Limbricht 13 okt. 1926 tr. Nieuwenhagen/Landgraaf 21 aug. 1953 Maria
Hubertina Quaedvlieg geb. Nieuwenhagen/Landgraaf 21 april 1928 

 Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Lambertina Paulssen volgt XV-c
2. Maria Leontine Mathilde Paulssen volgt XV-d
3. Johanna Maria Mathilde Paulssen volgt XV-e

 
XV-c Maria Elisabeth Lambertina Paulssen, geb. Schaesberg/Landgraaf 30 april 1955 tr. Maastricht 21 juni 1979 Guillaume
Henri Louis Marie Claeys geb. Veldwezelt(B) 27 febr. 1956 

 Uit dit huwelijk:
1. Thomas Cornelus Maria Claeys, geb. Maastricht 22 mei 1981
2. Dennis Johannes Maria Claeys, geb. Maastricht 30 okt. 1983
3. Peggy Anna Maria Claeys, geb. Maastricht 6 juni 1991

 
XV-d Maria Leontine Mathilde Paulssen, geb. Schaesberg/Landgraaf 21 maart 1958 tr. Maastricht 12 maart 1981 Hubertus
Jozef Maria Crombach geb. Heer/Maastricht 30 aug. 1955 

 Uit dit huwelijk:
1. Fabienne Maria Mathilde Crombach, geb. Maastricht 10 juli 1982
2. Denise Fiorella Lavinia Elisabeth Crombach, geb. Maastricht 2 aug. 1985

 
XV-e Johanna Maria Mathilde Paulssen, geb. Schaesberg/Landgraaf 6 juli 1961 tr. Margraten 21 mei 1987 Peter Anna
Hubert Leonard Duizings geb. Maastricht 14 jan. 1962 

 Uit dit huwelijk:
1. Stefan Pieter Maria Duizings, geb. St. Geertruid 13 okt. 1990
2. Robin Hubert Gertrude Duizings, geb. St. Geertruid 3 dec. 1992

 
XIV-r Sibilla Gerarda Hubertina Paulssen, geb. Limbricht 4 juni 1928 tr. Schaesberg/Landgraaf 18 dec. 1957 Antoon Joseph
Gerard Portz geb. Wijnandsrade 23 okt. 1934 

 Uit dit huwelijk:
1. Maria Josephina Gerarda Portz, geb. Wijnandsrade 7 febr. 1959
2. Anna Lambertina Gerarda Portz volgt XV-f
3. Leonne Maria Gerarda Portz volgt XV-g

  
XV-f Anna Lambertina Gerarda Portz, geb. Wijnandsrade 7 sept. 1960 tr. 7 mei 1983 Hubertus Johannes Maurice Smeets geb. 20 juli 1957 

 Uit dit huwelijk:
1.
Suzanne Sibilla Pertronella Smeets, geb. 13 juli 1987
2. Tom Andreas Jozef Smeets, geb. 29 nov. 1989

 

XV-g Leonne Maria Gerarda Portz, geb. Wijnandsrade 1 jan. 1969 

Uit eerder huwelijk:
1. Yules Bogman, geb. 's Hertogenbosch 12 april 2003

 
XIV-s Antonius Johannes Gerardus Paulssen, geb. Limbricht 27 april 1930 tr. Eygelshoven 28 mei 1955 Gertruda Steyvers geb. Heerlen 11 juni 1932 

 Uit dit huwelijk:
1. Lambertus Maria Paulssen volgt XV-h
2. Brian Louis Paulssen volgt XV-i
3. Karen Ann Paulssen volgt XV-j


 
XV-h Lambertus Maria Paulssen, geb. Calgary, Alberta, Canada 15 jan. 1956 tr. Calgary, Alberta, Canada 16 okt. 1976 Patricia Webster geb. Calgary, Alberta, Canada 2 febr. 1957 

 Uit dit huwelijk:
1. Jenna Paulssen, geb. Calgary, Alberta, Canada 9 mei 1984, overl. Calgary, Canada 30 april 2011
2. Krista Paulssen, geb. Calgary, Alberta, Canada 6 april 1987

 
XV-i Brian Louis Paulssen, geb. Calgary, Alberta, Canada 31 jan. 1962 tr. Edmonton, Alberta, Canada 15 juni 1991 Sandra Lori Kasha geb. Edmonton, Alberta, Canada 6 dec. 1968 ged. Daysland, Alberta, Canada 0000 

 Uit dit huwelijk:
1. Julie Maria Paulssen, geb. Calgary, Alberta, Canada 12 febr. 1996
2. Tony Lawrence Paulssen, geb. Calgary, Alberta, Canada 29 dec. 1997

 
XV-j Karen Ann Paulssen, geb.
Calgary, Alberta, Canada 8 juni 1964 tr. Calgary, Alberta, Canada 1 mei 1993 Robert Henry Hutley geb. Saint-Lambert, Quebec, Canada 9 maart 1961 

 Uit dit huwelijk:
1. Tara Hutley, geb. Calgary, Alberta, Canada 31 aug. 1995
2. Breanna Hutley, geb.
Calgary, Alberta, Canada 30 juni 1998

  
 
XIV-t Agnes Maria Gerarda Paulssen, geb.
Limbricht 1 okt. 1932 tr. Schaesberg/Landgraaf 25 jan. 1960 Guus Henry Gulikers geb. Geleen 4 april 1931 

 Uit dit huwelijk:
1. Miriam Josephina Gulikers volgt XV-k
2. Audry Lambert Gulikers, geb.
Calgary (Can) 16 april 1967

 
XV-k Miriam Josephina Gulikers, geb. Calgary (Can) 15 mei 1961, tr.
Tony Curtis 

 Uit dit huwelijk:
1. Kimberly Sue Curtis, geb. Clarenville(NF Can) 3 jan. 1988
2. Dylan Curtis, geb. Clarenville(NF Can) 20 sept. 1989

 
XIV-u Leonardus Joseph Gerardus Paulssen, geb. Schaesberg/Landgraaf 12 nov. 1938 tr. Nieuwenhagen/Landgraaf 4 aug. 1962 Gertruda Johanna Hubertina Korvorst geb. Nieuwenhagen/Landgraaf 22 juni 1939 

 Uit dit huwelijk:
1. Lambertus Hubertus Maurice Paulssen volgt XV-l
2. Nicole Maria Hubertina Paulssen volgt XV-m

 
XV-l Lambertus Hubertus Maurice Paulssen, geb. Schaesberg/Landgraaf 19 juli 1963 tr. 14 juni 1991 Manuela Maria
Theodora Loyenga geb. Eijsden 16 juni 1968 

 Uit dit huwelijk:
1. Caitlin Johanna Mary-lou Paulssen, geb. Maastricht 9 jan. 1998
2. Jamie Nicky Ramond Paulssen, geb. Maastricht 9 jan. 1998
3. Brandon Dirkje Gerrie Gerwin Paulssen, geb. Maastricht 5 juli 2001

 
XV-m Nicole Maria Hubertina Paulssen, geb. Schaesberg/Landgraaf 5 juli 1964 tr. 10 mei 1986 Johannes Antonius
Guillaume Maria Zwakenberg geb. Maastricht 12 juni 1961 

 Uit dit huwelijk:
1. Maud Johanna Maria Zwakenberg, geb. Heerlen 28 jan. 1989
2. Maartje Gertruda Josefina Zwakenberg, geb. Kerkrade 14 april 1993
3. Pim Leonardus Maria Zwakenberg, geb. Kerkrade 14 april 1993

 
XIII-i Maria Marcellina Paulssen, geb. Mheer 9 jan. 1907 † Limbricht 6 april 1983 tr. Limbricht 17 febr. 1928 Karel Joseph Jetten geb. Guttecoven 22 mei 1898 † Sittard 15 maart 1979 

 Uit dit huwelijk:
1. Maria Cornelia Jetten, geb. Limbricht 31 juli 1928 † Limbricht 16 okt. 1935
2. Theodoor Christina Gertrudis Jetten volgt XIV-v
3. Johannes Wilhelmus Jetten, geb. Limbricht 5 sept. 1932 † Limbricht 19 april 1933
4. Maria Mechtildis Jetten, geb. Limbricht 7 aug. 1934
5. Johannes Leonardus Jetten volgt XIV-w
6. Maria Hubertina Jetten, geb. Limbricht 18 nov. 1939
7. Henrietta Maria Jetten volgt XIV-x
8. Mathias Kenneth Josephina Jetten volgt XIV-y
9. Theodora Maria Jetten volgt XIV-z

 
XIV-v Theodoor Christina Gertrudis Jetten, geb. Limbricht 15 nov. 1929 tr. Antonia Kleinen 

 Uit dit huwelijk:
1. Marie-Josι Jetten,

 
XIV-w Johannes Leonardus Jetten, geb. Limbricht 18 nov. 1939 tr. Resie Rodigas geb. Limbricht 14 jan. 1945

         † Maastricht 24 nov. 2001 

 Uit dit huwelijk:
1. Paul Jetten,

 
XIV-x Henrietta Maria Jetten, geb. Limbricht 17 april 1942 tr. Hub Meels 

 Uit dit huwelijk:
1. Maddy Meels,
2. Kenneth Meels,

 
XIV-y Mathias Kenneth Josephina Jetten, geb. Limbricht 5 febr. 1945 tr. Maria Thomassen 

 Uit dit huwelijk:
1. Natascha Jetten,

 
XIV-z Theodora Maria Jetten, geb. Limbricht 19 sept. 1952 tr. Will Bex 

 Uit dit huwelijk:
1. Vera Bex,

 
XIII-j Hilar Josephina Paulssen, geb. Mheer 16 jan. 1912 † St. Odilienberg 31 maart 1998 tr. 8 aug. 1945 Leonardus Evers geb. St Odilienberg 8 juni 1914 † St Odilienberg 14 dec. 1979 

 Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Hubertina Maria Evers volgt XIV-aa
2. Johannes Wilhelmus Hubertus Evers volgt XIV-ab
3. Petronella Maria Hubertina Evers volgt XIV-ac

 
XIV-aa Cornelia Hubertina Maria Evers, geb. St Odilienberg 1 mei 1946 tr. St Odilienberg 27 dec. 1971 Theodorus Franciscus Craemers 

 Uit dit huwelijk:
1. Josetta Craemers, geb. 31 maart 1974
2. Myriam Craemers, geb. 15 april 1976

 
XIV-ab Johannes Wilhelmus Hubertus Evers, geb. St Odilienberg 10 juni 1947 tr. Horn 28 dec. 1972 Gertruda van Cruchten geb. 11 maart 1949 

 Uit dit huwelijk:
1. Gemma Evers, geb. 28 juli 1976
2. Johan Evers, geb. 24 dec. 1980

 
XIV-ac Petronella Maria Hubertina Evers, geb. St Odilienberg 3 jan. 1951 tr. St Odilienberg 10 dec. 1973
Antonius Hubertus Maria Frenken geb. 30 mei 1946 

 Uit dit huwelijk:
1. Monique Frenken, geb. 18 maart 1982
2. Angelique Frenken, geb. 22 aug. 1985

 
XIII-k Maria Johannes Hubertus Paulssen, geb. Mheer 3 nov. 1913 † Kerkrade 18 juni 1996 tr. Limbricht 9 mei 1941 Anna Maria Helena Meijers geb. Limbricht 21 okt. 1915 † Heerlen 29 juli 2004 

 Uit dit huwelijk:
1. Leonie Maria Cornelia Paulssen volgt XIV-ad
2. Johannes Maria Petrus Paulssen volgt XIV-ae
3. Godfried Johannes Hubertus Paulssen volgt XIV-af
4. Lambertus Maria Leo Paulssen volgt XIV-ag
5. Maria Ida Hendrika Paulssen volgt XIV-ah
6. Leo Cornelus Johannes Paulssen, geb. Rimburg/Landgraaf 18 jan. 1959

 
XIV-ad Leonie Maria Cornelia Paulssen, geb. Eijgelshoven 9 maart 1942 † Maastricht 7 aug. 2001 tr. Ubach over Worms/Landgraaf 7 jan. 1966 Wilhelmus Franciscus Marie Mevissen geb. Schaesberg/Landgraaf 5 okt. 1943 

 Uit dit huwelijk:
1. Ronald Jean Mevissen volgt XV-n
2. Sandra Meline Huberta Mevissen volgt XV-o

 
XV-n Ronald Jean Mevissen, geb. Heerlen 9 sept. 1969 tr. Kerkrade 10 okt. 2001 Sze-an Yang 

 
XV-o Sandra Meline Huberta Mevissen, geb. Heerlen 15 juni 1971 was gehuwd met Ralph Hoefelmann

   Uit dit huwelijk:

   1. Max Hoefelmann

 
XIV-ae Johannes Maria Petrus Paulssen, geb. Eijgelshoven 29 juni 1943 tr. Eijgelshoven 20 dec. 1968 Anna Maria
Hubertina Bisscheroux geb. Eijgelshoven 7 okt. 1945 † Rimburg/Landgraaf 7 juni 1996 

 Uit dit huwelijk:
1. Johanna Hubertina Jacoba Paulssen, geb. Kerkrade 30 aug. 1972, tr. te Schinveld 9 sept. 2011 met Michθl Smeets
2. Lιon Jean Paulssen volgt XV-p

 
XV-p Lιon Jean Paulssen, geb.
Kerkrade 24 maart 1975 tr. Meersen 5 sept. 2003 Yvonne Brigitta Ludovicus Dirix geb. Geleen 13 nov. 1979 

 Uit dit huwelijk:
1. Anne Paulssen, geb. Heerlen 3 juli 2005
2. Bente Paulssen, geb. Heerlen 10 september 2009

 
XIV-af Godfried Johannes Hubertus Paulssen, geb. Eijgelshoven 5 dec. 1944 tr. Ubach over Worms/Landgraaf 21 dec. 1972 Maria Gertrudis Toonen geb. Heerlen 14 febr. 1947,  overleden Roermond 13 april 2011 

 Uit dit huwelijk:
1. Hubertus Godfried Marie Paulssen, geb. Venlo 31 maart 1974
2. Maurice Wilhelmus Leon Paulssen, geb. Tegelen 20 mei 1977

  
XIV-ag Lambertus Maria Leo Paulssen, geb. Eijgelshoven 6 febr. 1947 † Schaesberg/Landgraaf 31 mei 2001 tr. Kerkrade 5 aug. 1972 Carin Langohr 

 
XIV-ah Maria Ida Hendrika Paulssen, geb. Rimburg/Landgraaf 5 juni 1951 tr. Ubach over Worms/Landgraaf 21 febr. 1975 Leonard Jacob Andres Coenen geb. Curacao 15 okt. 1947 

 Uit dit huwelijk:
1. Raymond Son Jean Coenen, geb. Heerlen 15 jan. 1977
2. Pascal Leon Philip Coenen, geb. Heerlen 22 sept. 1979
3. Rene Leon Philip Coenen, geb. Heerlen 22 sept. 1979

 
XIII-l Jozefina Johanna Petronella Paulssen, geb. Limbricht 19 maart 1916 † Lanaken(B) 30 maart 2001 tr. Etterbeek/Brussel (B) Alfred de Riddergeb. Brussel (B) 17 nov. 1901 † Ukkel (B) 15 juli 1971

 
XII-g Maria Antonia Paulssen, geb. Heerlen 18 jan. 1872 † Heerlen 12 nov. 1955 tr. Aken (D) 12 nov. 1898 Johannes Scheepers geb. Heerlen 26 dec. 1873 

 Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria Wilhelmina Scheepers, geb. Heerlen 27 april 1900 † Heerlen 3 maart 1968
2. Johannis Theodorus Scheepers, geb. Heerlen 4 juli 1901
3. Philomina Bernardine Scheepers, geb. Heerlen 7 maart 1903 † Heerlen 29 juli 1903
4. Joseph Hubertus Scheepers, geb. Heerlen 17 mei 1905
5. Maria Josephina Hubertina Scheepers, geb. Heerlen 17 aug. 1907
6. Hubertus Joseph Scheepers, geb. Heerlen 21 sept. 1910
7. Hendrik Joseph Scheepers, geb. Heerlen 12 maart 1913
8. Johannes Hubertus Scheepers, geb. Heerlen 26 aug. 1915

 
XII-h Arnold Hubert Paulssen, geb. Heerlen 16 okt. 1877 † Valkenburg 25 mei 1947 tr. 7 juni 1912 Anna Catharina
Hubertina Marks geb. Valkenburg 20 okt. 1881 † Valkenburg 14 maart 1954 

 Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria Hubertina Paulssen volgt XIII-m
2. Jan Theodoor Paulssen volgt XIII-n
3. Matheus Joseph Paulssen volgt XIII-o

 
XIII-m Johanna Maria Hubertina Paulssen, geb. Valkenburg 24 maart 1913 † Terwinselen/Kerkrade 29 maart 1982 tr. 12 mei 1939 Johannes Hubertus Odekerken geb. Meerssen 25 aug. 1911 † Kerkrade 23 maart 1972 

 Uit dit huwelijk:
1. Jeanette Josephina Odekerken volgt XIV-ai
2. Marianne Hubertina Odekerken volgt XIV-aj
3. Maria Johanna Hubertina Odekerken volgt XIV-ak
4. Joseph Johannes Elisabeth Odekerken volgt XIV-al
5. Hubertina Wilhelmina Odekerken volgt XIV-am

 
XIV-ai Jeanette Josephina Odekerken, geb. Schaesberg 4 febr. 1940 tr. Schaesberg 25 aug. 1962 Hendrik Hubertus Marie Braun 

 Uit dit huwelijk:
1. Jolanda Braun, geb. 1963
2. Marjo Braun, geb. 1965
3. Renι Braun, geb. 1966
4. Monica Braun, geb. 1969
5. Patrick Braun, geb. 1972

 
 
XIV-aj Marianne Hubertina Odekerken, geb. Schaesberg/Landgraaf 26 maart 1941 tr. Terwinselen/Kerkrade 17 sept. 1965 Bernardus Cornelius Donners 

 
XIV-ak Maria Johanna Hubertina Odekerken, geb. Schaesberg/Landgraaf 8 jan. 1943 ging samenw. Emiel van Putten 

 Uit deze relatie:
1. Jos van Putten, geb. 1967

 
XIV-al Joseph Johannes Elisabeth Odekerken, geb. Schaesberg/Landgraaf 3 nov. 1944 tr. Adje Janssen 

 Uit dit huwelijk:
1. Jessica Odekerken, geb. 1973

 
 
XIV-am Hubertina Wilhelmina Odekerken, geb. Heerlen 19 sept. 1950 tr. Terwinselen/Kerkrade 14 aug. 1967 Marcel Hubertus Maria Hambόckers 

 Uit dit huwelijk:
1.
Jacques Hambόckers, geb. 1967
2. John Hambόckers, geb. 1968
3. Marcel Hambόckers, geb. 1969
4. Roger Hambόckers, geb. 1971

 
 
XIII-n Jan Theodoor Paulssen, geb. Valkenburg 9 juli 1914 † Valkenburg 28 dec. 1989 tr. Berg en Terblijt 9 febr. 1950 Hubertina Duijzings geb. Berg en Terblijt 1 juni 1927 † Heerlen 19 febr. 1986 

 Uit dit huwelijk:
1. Joseph Hubertus Anna Nicolaas Paulssen volgt XIV-an
2. Henricus Maria Nicolaas Paulssen volgt XIV-ao
3. Hubertus Joseph Rosalina Paulssen volgt XIV-ap
4. Antonius Johannes Paulssen volgt XIV-aq

 
XIV-an Joseph Hubertus Anna Nicolaas Paulssen, geb. Valkenburg 19 febr. 1951 was gehuwd met Clementina Beckers, 2e huwelijk Valkenburg 22 febr. 2004 met Marleen Vleugels geb. 23 juni 1956 

 Uit het eerste huwelijk:
1. Roger Johannes Maria Paulssen, geb. Heerlen 27 mei 1974
2. Sven Johannes Hubertina Paulssen, geb. Heerlen 27 maart 1977
3. Ricardo Henricus Wilhelmus Paulssen, geb. Heerlen 23 mei 1981

 
 
XIV-ao Henricus Maria Nicolaas Paulssen, geb. Valkenburg 26 aug. 1953 tr. Valkenburg 14 nov. 1975 Anna Johanna
Hubertina Smeets geb. Valkenburg 24 aug. 1957 

 Uit dit huwelijk:
1. Roy Hubertus Alexander Paulssen, geb. Maastricht 25 dec. 1984

 
 
XIV-ap Hubertus Joseph Rosalina Paulssen, geb. Valkenburg 22 aug. 1957 tr. 1 dec. 1982 Maria Hubertina Yolande
Stevens geb. Valkenburg 21 sept. 1956 

 Uit dit huwelijk:
1. Bas Paul Sylvain Paulssen, geb. Valkenburg 27 sept. 1984
2. erik Hans Anne Paulssen, geb. Valkenburg 7 sept. 1986
3. Frank Rudoph Julien Paulssen, geb. Valkenburg 23 jan. 1991

 
XIV-aq Antonius Johannes Paulssen, geb. Valkenburg 8 sept. 1960 tr. Maria Johanna Zandbergen geb. 9 mei 1962 

 Uit dit huwelijk:
1. Pharlie Paulssen, geb. Schiedam 11 febr. 1996

  
 
XIII-o Matheus Joseph Paulssen, geb. Linne 26 dec. 1915 † Valkenburg-Houthem 17 okt. 1973 tr. 10 april 1945 Maria Elisabeth
Jadoul geb. Kerkrade 18 okt. 1921 † Valkenburg 21 sept. 1999 

 Uit dit huwelijk:
1.
Raymond Marie Johannes Hubertus Paulssen volgt XIV-ar
2. Renι Joseph Jeanette Hubertus Paulssen volgt XIV-as

  
 
XIV-ar Raymond Marie Johannes Hubertus Paulssen, geb.
Vakenburg/Houthem 2 okt. 1948 tr. Valkenburg 9 sept. 1999 Petronella Gertruda Cornelia Huijerjans 
 
 
XIV-as Renι Joseph Jeanette Hubertus Paulssen, geb.
Valkenburg/Houthem 14 sept. 1952 tr. 25 febr. 1976 Florentina Elisa Augustina Van Hulst geb. Meerssen 20 nov. 1953 

 Uit dit huwelijk:
1. Daniλlle Maria Josephina Paulssen, geb. Valkenburg/Houthem 7 dec. 1981
2. Renι Hubertus Raymundus Joseph Paulssen, geb.
Valkenburg a. d. Geul 3 sept. 1983

 
  
XII-i Anna Maria Hubertina Paulssen, geb.
Heerlen 25 april 1881 † Maastricht 10 nov. 1956 tr. Johannes Hubertus Willem Brouwers geb. Schin op Geul 13 nov. 1884 † Maastricht 14 nov. 1955 

 Uit dit huwelijk:
1. ? Brouwers,

 
XII-j Maria Elisabeth Paulssen, geb. Heerlen 28 april 1883 † Valkenburg 20 april 1952 tr. Valkenburg 24 juni 1924 Willem Hubert Karel Scheepers geb. Simpelveld 1 dec. 1883 † Valkenburg 10 maart 1980 

 Uit dit huwelijk:
1. Maria Anna Gerarda Scheepers, geb. Valkenburg 2 jan. 1927, gehuwd met Willy Schoenmakers (1924-2002)

 
XII-k Jan Mathijs Jozef Paulssen, geb. Heerlen 21 mei 1887 † Heerlen 9 jan. 1967 tr. Valkenburg 30 mei 1913 Martha Anna Janssen geb. Valkenburg 6 mei 1887 † Heerlen 15 aug. 1965 

 Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria Wilhelmina Paulssen volgt XIII-p
2. Jan Theodorus Hubertus Paulssen volgt XIII-q
3. Anna Maria Francisca Paulssen, geb. Valkenburg 22 jan. 1917 (verdere gegevens ontbreken)
4. Jozef Hubertus Antoon Paulssen volgt XIII-r
5. Arnold Hubertus Jozef Paulssen volgt XIII-s

 
XIII-p Johanna Maria Wilhelmina Paulssen, geb.
Valkenburg 15 nov. 1913 † Heerlen 2 mei 1998 tr. Harrie Ritzen geb. 1914 † Heerlen 28 juli 2001 

 Uit dit huwelijk:
1. Joke Ritzen, geb. Heerlen 4 juni 1939 † Heerlen 11 nov. 1946
2. Sjef Ritzen, geb. Heerlen 28 mei 1941
3. Jan Ritzen, geb. Heerlen 15 mei 1942
4. Sjaak Ritzen, geb. Heerlen 29 april 1943
5. Joze Ritzen, geb. Heerlen 12 mei 1944
6. Anna Maria Ritzen, geb. Heerlen 26 juli 1946
7. Trautje Ritzen, geb. Heerlen 7 jan. 1949
8. Hub Ritzen, geb. Heerlen 18 april 1950
9. Nelly Ritzen, geb. Heerlen 16 nov. 1952
10. Harrie Ritzen, geb. Heerlen 23 okt. 1956

 
XIII-q Jan Theodorus Hubertus Paulssen, geb. Valkenburg 29 aug. 1915 † Ubach over Worms/Landgraaf 7 april 1980 tr. Anna Gertrud Paulus geb. Ubach over Worms/Landgraaf 31 juli 1920 † Heerlen 7 aug. 1981 

 Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Josephina Paulssen volgt XIV-at
2. Marthe Jozefa Gertrud Paulssen volgt XIV-au

 
XIV-at Maria Catharina Josephina Paulssen, geb. Ubach over Worms/Landgraaf 3 maart 1951 tr. Ubach over Worms/Landgraaf 7 febr. 1972 Leonard Hubert Maria Lutgens geb. Rimburg/Landgraaf 4 mei 1949 

 Uit dit huwelijk:
1. Micha Willem Gertrud Lutgens, geb. Heerlen 23 nov. 1972
2. Sander Jozef Martha Lutgens, geb. Heerlen 20 maart 1980

 
XIV-au Marthe Jozefa Gertrud Paulssen, geb. Kerkrade 8 juli 1959 tr. 26 juli 1986 Aart Robertus van Dee geb. 29 febr. 1956 

 Uit dit huwelijk:
1. Lynn Cathefine Alberte van Dee, geb. Heerlen 4 juni 1986
2. Jordy Leo Anne Gert Jan van Dee, geb. Landgraaf 11 april 1989
3. Myck Jan Martin van Dee, geb. Landgraaf 15 mei 1991

 
XIII-r Jozef Hubertus Antoon Paulssen, geb. Valkenburg 25 sept. 1918 † Heerlen 4 okt. 2002 tr. 23 jan. 1947 Maria Josephina Vleugels geb. Voerendaal 15 okt. 1923 

 Uit dit huwelijk:
1. Leonardus Martinus Josephus Paulssen volgt XIV-av
2. Wilhelmina Josephina Agnes Paulssen, volgt XIV-aw         
3. Johannes Hubertus Jozef Paulssen, geb. Heerlen 24 juni 1953 † Heerlen 18 okt. 1978

 
XIV-av Leonardus Martinus Josephus Paulssen, geb. Heerlen 14 juni 1947 tr. 9 okt. 1975 Octavia Jacoba Conraads geb. Bocholtz 11 aug. 1948 

 Uit dit huwelijk:
1. Ralph Josef Hubertus Cornelis Paulssen, geb. Heerlen 5 jan. 1977
2. Sven Franciscus Josephus Paulssen, geb. Heerlen 26 mei 1981

 

XIV-aw Wilhelmina Josephina Agnes Paulssen, geb Heerlen 14 sept. 1949 tr. 16 okt. 1969 Mathias Albertus Antonius Valkenburg geb. Heerlen 4 okt. 1942

Uit dit huwelijk:

1. Nathalie Wihelmina Josephina Valkenburg, Heerlen geb 16 dec. 1970
2. Leonardus Wilhelmus Valkenburg, geb Heerlen 8 okt. 1974

 
XIII-s Arnold Hubertus Jozef Paulssen, geb. Valkenburg 8 jan. 1922 † Heerlen 19 jan. 1988 tr. 31 juli 1952 Gerarda Hubertina Petronella Seldergeb. Heerlen 23 sept. 1925 

 Uit dit huwelijk:
1. Jozef Maria Gerardus Paulssen volgt XIV-ax
2. Albertus Martha Antonius Paulssen, geb. Heerlen 29 jan. 1959
3. Johannes Elisabeth Antonius Paulssen, geb. Heerlen 24 jan. 1962

 
XIV-ax Jozef Maria Gerardus Paulssen, geb. Heerlen 21 sept. 1955 tr. 30 maart 1975 Elisa Wilhelmina Nas geb. Amstenrade 1 april 1957 

 Uit dit huwelijk:
1. Ralph Vincentius Michael Anatole Paulssen, geb. Heerlen 30 mei 1981
2. Dave Laurentius Marcellus Simon Paulssen, geb. Heerlen 3 mei 1985

 
XII-l Maria Josephina Paulssen, geb. Heerlen 19 jan. 1890 † Heerlen 11 april 1935 tr. Valkenburg 30 sept. 1913 Peeter Antoon
Hubert Hendriks geb. Berg en Terblijt 21 okt. 1886 † Valkenburg 21 jan. 1966 

 Uit dit huwelijk:
1. Johan (Johanna Maria Hubertina) Hendriks, geb. Valkenburg 8 mei 1913
2. Sjeng(Jan Anton Hubert)  Hendriks, geb. Valkenburg 28 juli 1915
3. Frans Hubert Hendriks, geb. Valbenburg  1917, overl. 23 nov. 1918
4. Marie (Maria Francisca) Hendriks, geb Valkenburg 12-10-1918
5. Mien (Maria Wilhelmina) Hendriks, geb. Valkenburg 23 apr. 1920
6. Hubertus Franciscus Lambertus Hendriks, geb.Valkenburg 30 jan. 1922, † 24 apr. 1925
7. Jan Lambert Antoon Hendriks, geb. Valkenburg 5 apr. 1923, † 10 apr. 1923
8. Lambert (Johan Lambert)  Hendriks, geb. Berg en Terblijt 20 dec. 1924
9. Frits (Frederik Joseph Alphons)  Hendriks, geb. Berg en Terblijt 27 maart 1927
10.Pierre (Petrus Hubert Jozef)  Hendriks, geb. Berg en Terblijt 27 maart 1927
11.Lou Hendriks, geb?
12.Charel (Joseph Laurent) Hendriks, geb. Berg en Terblijt 15 apr. 1930
13 ? Hendriks, geb. Berg en Terblijt 1935


XI-d Jan Arnold Paulssen, geb. Jabeek 16 jan. 1839 † Jabeek 24 mei 1892 tr. Suesterseel (D) Marie Elisabeth Peters geb. Suesterseel (D) 31 dec. 1840 

 Uit dit huwelijk:
1. Maria Christina Paulssen volgt XII-m
2. Maria Margaretta Paulssen, geb. Suesterseel (D) 12 dec. 1869 † Suesterseel (D) 1870
3. Maria Sibilla Paulssen, geb. Jabeek 27 juli 1871 † Hillensberg (D) 23 maart 1946
4. Maria Antoinetta Paulssen, geb. Jabeek 20 febr. 1873 † Geilenkirchen (D) 15 dec. 1951
5. Anna (Joanna) Maria Paulssen, geb. Jabeek 17 sept. 1874 † Jabeek 16 juli 1875
6. Jan Theodoor Paulssen, geb. Jabeek 9 juli 1876 † Jabeek 27 nov. 1880
7. Peter Michael Paulssen, geb. Jabeek 11 febr. 1879 † Jabeek 24 mei 1879
8. Maria Hubertina Paulssen, geb. Jabeek 27 mei 1880 † Jabeek 11 juni 1880
9. Anna Barbara Paulssen, geb. Jabeek 18 okt. 1881 † Suesterseel (D) 10 mei 1902

 
XII-m Maria Christina Paulssen, geb. Suesterseel (D) 12 sept. 1867 

 
X-f Maria Margaretha Paulssen, geb. Jabeek 31 juli 1798 † Bingelrade 12 aug. 1871 tr. Jabeek 18 jan. 1823 Reinerus Kruchten geb. Kreutzraad/Gangelt(D) 0? 1802 † Spaubeek 25 mei 1848 

 Uit dit huwelijk:
1. Maria Agneta Kruchten volgt XI-e
2. Johann Arnold Kruchten, geb. Jabeek 10 sept. 1824 † Jabeek 9 dec. 1826
3. Jan Arnold Kruchten, geb. Jabeek 18 febr. 1827
4. Marie Elisabeth Kruchten, geb. 26 aug. 1829 † Jabeek 7 maart 1830
5. Nn Kruchten, levenloos geb. Jabeek 26 okt. 1830
6. Jan Joseph Kruchten, geb. Jabeek 21 juli 1831 † Jabeek 21 juli 1831

 
XI-e Maria Agneta Kruchten, geb. Jabeek 29 sept. 1823 tr. Spaubeek 0? 1854 Henry Broers 

 
X-g Anna Maria Paulssen, geb. Jabeek 1 febr. 1803 tr. Jabeek 16 mei 1829 Jan Arnold Killen geb. Hastenrath(D) 16 sept. 1801 

 
VI-h Johannes, (of "Jan Paulssen den ouden") Pauli of Paulssen, geb. Sittard 3 april 1618 † Jabeek 16 mei 1715 tr. Maria Queijsen  geb.? 0? 1664 † Jabeek 30 juli 1715 

 Uit dit huwelijk:
1. Anna Paulssen volgt VII-h
2. Mechtildis Paulssen volgt VII-i
3. Joannis, (of "Jan Paulssen den jongen") Paulssen volgt VII-j

 
VII-h Anna Paulssen, † Jabeek 16 okt. 1729 tr. Nicolaus Moenen† Jabeek 19 april 1712 

 Uit dit huwelijk:
1. Petrus Monen, geb. Jabeek 1 febr. 1697
2. Maria Catharina Monen, geb. Jabeek 7 nov. 1704

 
VII-i Mechtildis Paulssen, geb. Jabeek? 0? 1660 † Jabeek 24 mei 1734 tr. Antonius Hubertus Maria Willems 

 Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Willems, geb. Jabeek 2 mei 1697 † Jabeek 28 dec. 1737
2. Antonius Hubertus Maria Willems, geb. Jabeek 18 febr. 1702

 
VII-j Joannis, (of "Jan Paulssen den jongen") Paulssen, geb. Jabeek? 0? 1664 † Jabeek 4 febr. 1738 rel met Catharina Keulen, tr. 2e Jabeek 12 febr. 1709 Gertrudis Deumens † Jabeek 13 april 1722, tr. 3e Jabeek 3 nov. 1722 Cornelia Doenen geb. Jabeek  ? 0? 1679 † Jabeek 4 juni 1759 

 Uit de eerste relatie( met proces over vaderschap):
1. Joannis Paulssen, geb. Jabeek 12 mei 1702 † Jabeek 16 mei 1702
2. Catharina Paulssen, geb. Jabeek 12 mei 1702 † Jabeek 12 mei 1702

Uit het tweede huwelijk:
1. Henricus Paulssen, geb. Jabeek 0 aug. 1710 (vermist als soldaat in 1758)
2. Joannes Paulssen volgt VIII-f
3. Anna Maria Paulssen volgt VIII-g
4. Mathias Paulssen, geb. Jabeek 19 mei 1718 † Jabeek 25 maart 1719

 
 
VIII-f Joannes Paulssen, geb. Jabeek 21 juli 1713 † Jabeek 1 juni 1798 tr. 30 nov. 1741 Joanna Maria Daemen geb. Jabeek 11 april 1718 † Jabeek 10 dec. 1782 

 Uit dit huwelijk:
1. Henricus Paulssen, geb. Jabeek 1 nov. 1742 † Jabeek 4 okt. 1747
2. Joannes Paulssen, geb. Jabeek 22 juli 1744 † Brunssum 14 febr. 1769 (slachtoffer zinloos geweld)
3. Catharina Paulssen volgt IX-d
4. Maria Elisabetha Paulssen volgt IX-e
5. Arnoldus Paulssen volgt IX-f
6. Maria Gertrudis Paulssen, geb. Jabeek 17 aug. 1753 † Jabeek 14 maart 1760
7. Joannes Baptiste Paulssen, geb. Jabeek 7 aug. 1755 † Jabeek 22 aug. 1755

 
IX-d Catharina Paulssen, geb. Jabeek 9 aug. 1746 tr. Jabeek 17 okt. 1774 Leonardus Cuijpers 

 
IX-e Maria Elisabetha Paulssen, geb. Jabeek 23 sept. 1748 tr. Joannes de Vestgeb. Bunde 0? 1740 † Jabeek 27 aug. 1822 

 Uit dit huwelijk:
1. Joanna Maria de Vest volgt X-h

 
X-h Joanna Maria de Vest, geb. Jabeek 30 aug. 1777 † Jabeek 10 okt. 1864 tr. Jakob Gelissen geb. Houthem 

 
IX-f Arnoldus Paulssen, geb. Jabeek 16 maart 1750 † Jabeek 20 okt. 1807 tr. 14 okt. 1780 Mechtildis Arets geb. Doenrade 0? 1746 † Jabeek 8 dec. 1807 

 Uit dit huwelijk:
1. Joannes Mathias Paulssen, geb. Jabeek 25 febr. 1782 , tr. met Anna Maria Streumer en woont in 1822 te Hueckelhoven(D)
2. Maria Elisabeth Paulssen volgt X-i
3. Joannes Arnoldus Paulssen, geb. Jabeek 30 sept. 1789, tr. met Anna Maria Esser en woont in 1822  te Dremmen(D)

 
X-i Maria Elisabeth Paulssen, geb.
Jabeek 9 mei 1785 † Jabeek 26 maart 1845 tr. Heerlen 29 april 1817 Willem Joseph Stassen(s) geb. Heerlen 1 jan. 1797  

 Uit dit huwelijk:
1.
Joannes Andreas Stassen(s), geb. Jabeek 7 febr. 1820
2. Maria Gertrudis Stassen(s), geb. Jabeek 15 april 1823
3. Maria Catharijn Stassen(s), geb. Jabeek 21 maart 1828

 
VIII-g Anna Maria Paulssen, geb. Jabeek 1 sept. 1715 tr. 1e Jabeek 13 aug. 1741 Michael Dirickx geb. 0000 † Jabeek 17 juli 1752 tr. 2e Jabeek 26 sept. 1752 Hermanus Keulen 

 Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Gertrudis Dirickx, geb. Jabeek 6 juli 1742 † Jabeek 5 okt. 1747
2. Anna Margarita Dirickx, geb. Jabeek 13 aug. 1747 † Jabeek 8 jan. 1749
3. Maria Margarita Dirickx, geb. Jabeek 9 nov. 1750

 

welkom genealogie Paulssen  kinderboek: gidder deλrke ... ee plezeλrke nieuw kinderboek de
Worm
algemene informatie onze familie Paulssen (voor)leesboek: Vertel mich nog ins get carnavalsliedjes  links
nieuws

familiebijeenkomst 2005 Jabeek

overige publicaties verre reizen contact