Algemene informatie

 

Levensloop

Jean Paulssen werd op 29 juni 1943 in Eijgelshoven geboren als oudste zoon van wachtmeester der Rijkspolitie Hub Paulssen en Jeanne Meijers. In 1951 verhuist het gezin i.v.m. overplaatsing van de vader naar Rimburg.
Na de lagere school en de Mulo te Lauradorp volgt hij een opleiding tot onderwijzer aan de Bisschoppelijke Kweekschool “Christus Magister” te Heerlen.
Na zijn militaire dienst wordt hij benoemd aan de Anselschool te Hopel/Eijgelshoven.
In 1969 trouwt hij met Annemie Bisscheroux en tot 1974 woont het jonge gezin in Eijgelshoven, waarna het verhuist naar Rimburg.
Uit het huwelijk worden twee kinderen geboren, Janine en Léon. In 1996 overlijdt zijn echtgenote.
Tot aan zijn pensioen blijft hij verbonden aan voornoemde school te Eijgelshoven.
Zijn huidige woonplaats is nog steeds Rimburg.

 

Zijn liefde voor het verleden, oude gebruiken en zeer zeker onze Limburgse taal resulteren in het schrijven van diverse verhalen, gedichten, liedjes enz.
Dit alles onder één van Jeans motto’s: “Wees trots op ons eigen Limburg en houd het dialect in ere!”.
Dit heeft hij proberen te verwezenlijken op verschillende terreinen, zowel in het  algemeen als binnen zijn familie. In het kort willen we deze hier onder uw aandacht brengen.

Genealogie.

Een overzicht van de leden van onze familie Paulssen van de oorsprong tot en met het heden.

Onze familie Paulssen.

Begin 2006 verscheen van zijn hand een boekwerk, getiteld: “onze familie Paulssen”, een geneologische studie naar zijn roots, die uiteindelijk rond 1500 in Broeksittard blijken te liggen.

Een kinderboek in het dialect.

Eind 2006 volgt de presentatie van een kinderboek in het dialect. De titel luidt: “gidder deërke…, ee plezeërke” ( ISBN 90-8596-023-1). Het boek bestaat uit een verzameling versjes, verhaaltjes en liedjes en handelt over alle mogelijke dieren, over gewone, maar ook  bijzondere.
Het werd uitgegeven bij het "Mooi Limburgs Boekenfonds", een onderdeel van Media Groep Limburg te Sittard.
Eind 2009 kwam er een vertaling van dit boek in het Venloos tot stand. 
"Eeder deerke ..., ein plezeerke" werd eveneens uitgegeven bij dezelfde uitgever.

In november 2010 kwam "Vertel mich nog ins get" een (voor)leesboek voor kinderen op de markt. Verhalen worden afgewisseld door versjes over alle mogelijke beroepen. Uitgeverij: Wiel Eijdems Eijgelshoven.

 

 

Carnavalsschlagers.

In de loop der jaren schreef hij teksten van tal van carnavalsschlagers voor jong en oud, die hij af en toe zelf voorzag van een eigen melodie.

Verre reizen.

Wie verre reizen doet ...
kennismaken met andere volkeren, met hun cultuur, hun levenswijze enz.
Dat doet Jean al sinds 1997.

Overige publicaties.

Verhalen, sketches, interviews enz. verschijnen regelmatig n.a.v. diverse activiteiten binnen de dorpsgemeenschap Rimburg en Landgraaf in de diverse verenigingsbladen, zoals “Ronk (fanfare) Victoria” en “Bulletin” van het OCGL te Landgraaf.

In het jubileumjaar 2011, de fanfare bestaat dan 120 jaar, is van de hand van Jean "de fanfaar in anger moate" verschenen, waarin de leden van de fanfafe niet in muziekmaten, maar in "versmaten" - dus in woord en beeld - worden belicht.   Deze uitgave werd door het bestuur van de fanfare in eigen beheer (oplage 100 exemplaren) uitgegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

welkom genealogie Paulssen  kinderboek: gidder deërke ... ee plezeërke nieuw kinderboek de
Worm
algemene informatie onze familie Paulssen (voor)leesboek: Vertel mich nog ins get carnavalsliedjes  links
nieuws

familiebijeenkomst 2005 Jabeek

overige publicaties verre reizen contact